• Phone:
  • 905-275-4672

Labdaros pyragų ir rankdarbių išpardavimas, loterijos

0

LABDAROS PYRAGŲ ir RANKDARBIŲ IŠPARDAVIMAS “Labdaros” slaugos namuose  lapkričio 17,sekmadienį, nuo 10 v. r. iki 3v. p.p.  Norinčius užsisakyti staliukus rankdarbiams, galinčius talkinti per išpardavimą ar paaukoti kepinių  prašome susisiekti su Nerijum “Labdaroje” tel. 416-232-2112 ext 413 arba el.paštu LabdaraVolunteering@gmail.com  Kvieciame visus!

LABDARA NURSING HOME CAKE & CRAFT SALE to support the nursing home will take place at Labdara on Sunday, Nov. 17th, 2019 from 10AM until 3PM.  Craft vendors wanting to reserve a table, volunteers to help during the sale, those who can donate baked goods are asked to contact Nerijus at Labdara by phone: 416-232-2112 ext 413 or by e-mail: LabdaraVolunteering@gmail.com.  We look forward to seeing you there!

Support Labdara!  Buy Raffle tickets for Raptor’s Basketball game: 1 ticket- $10, 3 tickets – $20

Game Day: Sun, Jan 12th/2020 at 6:00 pm

The Draw is on: Monday, Nov 18th, 2019 2:00 pm at Labdara LNH

There are 2 pairs of winning tickets

Ask for Nerijus at Labdara or call: 416-232-2112 ext.413, e-mail labdaravolunteering@gmail.com

Thank You!

Paremkite LABDAROS slaugos namus!

Įsigykite loterijos bilietus krepšinio žaidimui:

1 bilietas- $10, 3 bilietai – $20.

Žaidimas vyks  6 v.v., sekmadienį, sausio 12d. , 2020

Loterijos bilietų traukimas vyks Labdaroje: 2 v.p.p., pirmadienį, lapkričio 18 d., 2019

Laimikis: 2 poros bilietų

Dėl loterijos bilietų skambinti Nerijui Labdaroje: Tel.416-232-2112 ext.413, el. paštu labdaravolunteering@gmail.com

Dėkojame!

“50/50” Draw lottery

To support LABDARA Lithuanian nursing home’s Residents’ activities fund

1 ticket – $2   3tickets –$5

The draw is on Monday, 11/18/19

There are 3 winning tickets

For tickets call Nerijus at Labdara: 416-232-2112 ext.413, labdaravolunteering@gmail.com

 Thank You!

“50/50” Loterija

paremti LABDAROS slaugos namų gyventojų aktyvinimo programas

1 bilietas – $2   3 bilietai –$5

Traukimas bus Labdaroje pirmadienį, lapkričio 18 d., 2019 m.

Bus traukiami 3 bilietai

Norintys  įsigyti bilietus susisiekite su Nerijum Labdaroje: tel.16-232-2112 ext.413 labdaravolunteering@gmail.com

DĖKUI

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.