2015m. nuotraukos

“Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

Dainuojančių žmonių šventė! Toronto lietuvių mišraus choro “Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

Philadelphia Papal Mass September 27, 2015

Mišių metu popiežiui dalijant komuniją, skambėjo Kanados lietuvio kompozitoriaus Juliano Dariaus Revie parašytos Mišios “The Love of God“.

Toronto skautų Kaziuko mugė

Toronto skautai suruošė Kaziuko muge, kovo 8d, Prisikėlimo Parapijoje.

X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventė

Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo lietuviškomis dainomis. Tai buvo ypatinga 10-toji Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventė.

Toronto Raptors Lietuvių diena

Kanados lietuvių sporto apygarda ir Toronto “Raptors” krepšinio komanda surengė penktąją Lietuvių dieną sekmadienį, sausio 18.

CLYA 40th Anniversary AGM

On Sept 18th-20th, the Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) held its AGM at Camp Kretinga in Wasaga, Ontario.

Toronto Jaunimo Choras

Toronto jaunimo choras ruošiasi dainuoti X Dainų šventei Čikagoje.

Kalėdinė popietė 2015

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje gruodžio 13 d., sekmadienį, įvyko 30-ąjį kartą surengta kaledines muzikos ir maldos popietė “Linksmą giesmę mes užtraukim”.

Ramūnės Jonaitienės ir Česlovas Senkevičiaus išleistuvės

Kanados “Žiburiai” ir lietuviškosios spaudos rėmėjai bei bičiuliai gruodžio 15 d. surengė ilgamečių Tėviškės žiburių redaktorių Česlovo Senkevičiaus ir Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės pagerbimo iškilmes.