2016m. NUOTRAUKOS

Labdara Golden Gala 2016

Nuotraukos ir prisiminimai nuo birželio 2016m. Labdaros "Auksinio" pokylio.

PALJS 2016

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje.

Kretinga 2016

KLJS 40th

Kaziuko Muge 2016

Toronto skautų Kaziuko mugė įvyko kovo 6d. Prisikėlimo parapijos salėje. Kiekviena grupė skautų įsirengė savo prekystalius ir siūlė lankytojams pačių pagamintus inkilus, papuošalėlius, įvairius suvenyrus, it t.t.