• Phone:
  • 905-275-4672

Prisimename didžiausius trėmimus Lietuvos istorijoje

Toronto lietuvia, estai, ir latviai susirinko Toronto miesto centre, minėti Gedulio ir vilties dieną – ir prisiminti masinius baltiečių areštus ir trėmimus į Sibirą.

Baltic June ’41 Soviet Deportations Candle Light Commemoration

The Baltic Federation, The Estonian Central Council, Latvian National Federation and Lithuanian-Canadian Community participated in a candle lighting ceremony at Nathan Phillips Square, at Toronto City Hall, to remember the victims of the Soviet June 1941 Baltic Deportations.