Browsing: KANADOS LIETUVIŲ NAUJIENOS / Local News

Featured
0 Mūsų stiprybė -vienybėje

Sekmadienį, rugpjūčio 25-tą dieną, Vankuverio Estų šventovėje buvo laikomos netradicinės Mišios Baltijos kelio 30-mečiui paminėti ir prisiminti Molotov- Ribentropp pakto…

Featured
0 Vasaros svečiai Toronte

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje tarptautineje Ukrainos reformoms…

1 2 3 4 34