• Phone:
  • 905-275-4672

Pokalbis su operos dainininke ir neurologijos mokslininke Indre Viskontaite

Kaip sukursim 4 milijonų Lietuvą?

Pokalbis su Klyvlando (JAV) lietuvių choro “Exultate” vadove Rita Klioriene ir Toronto “Volungės” vadove Dalia Viskontiene

Amerikos lietuvių fondas priima projektų paraiškas paramai

Čikagos ES filmų festivalio žiūrovų prizas atiteko lietuviškam filmui “Dainų šalis“

Kviečiame į Vašingtoną i Baziliką, kurioje skambės giesmės Šiluvos Marijai

Pokalbis su Šiluvos koplyčios jubiliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klioriene

“Šaukia ten tave kelionė” – džiaugėmės lietuvišku šokiu Baltimorėje!

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat!

Baltimorės XV šokių šventės komitetas ieško savanorių pagalbos

Atraskite Kelią į Baltimorę 2016 m. liepos 3d. Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei!

Likimas čia ir šypsosi, ir rūstauja – Pristatoma R. Šepetys knyga “Salt to the Sea“

Vykstantiems į Kanadą, reikės e-leidimo

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatus mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams

Užsienyje gimę lietuvių vaikai turės dvigubą pilietybę

ŠALFASS kasmetiniame suvažiavime Garbės nariu išrinktas Mindaugas Leknickas

XV Šiaurės Amerikos Lietuvių Šokių šventės Viešbučiai Priima Užsakymus Baltimorėje

Pratęsiama atranka į Jaunųjų profesionalų programos “Kurk Lietuvai” rotaciją! Pateikite savo paraišką iki rugsėjo 14d

Pasaulio lietuvių meno taryba skatins lietuvius menininkus artimiau bendradarbiauti

Jauni profesionalai kviečiami kurti pažangią Lietuvą

Skaitykite apie neseniai įšventinta jauną kunigą – Luką Laniauską

X dainų šventė bus transluojama per lrt.lt liepos 17d, 2 valandą po pietų (Toronto laiku)

Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventės dainomis

Lithuanian-American Ray Bartkus Designed a Mural that uses the Water’s Surface as its Canvas

Lietuvių tautiška giesmė nuskambėjo Čikagos centre liepos 6d.