• Phone:
  • 905-275-4672

Vasaros svečiai Toronte

Kanados lietuviams verslininkams – tarptautinis pripažinimas

Paskelbta memorialo komunizmo aukoms Otavoje statybų pradžia

Kanados baltiečių šventės ir minėjimai

Dar galima aplankyti parodą Toronte “Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1939”

Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

Pokalbis su operos dainininke ir neurologijos mokslininke Indre Viskontaite

Teviškės Žiburių laikraščio ateitis kelia susirūpinimą

Lietuvos filmas “Emilija iš Laisvės alėjos” bus rodomas ES kino festivalyje Toronte

Simpoziumas apie pirmos kartos estų,lietuvių ir latvių kilmės Kanadiečius

“Kaunas 2022” keičia savo apdarą ir skelbia tarptaitinį naujo ivaizdžio konkursą

Kaip sukursim 4 milijonų Lietuvą?

Kalgario šokių grupė “Klevelis” rengiasi kelionei į Otavą

Reklamuokite savo prekes Kanados lietuvių dienų šventės mugėje

Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

Nijolės Benotienės pokalbis su Danute Pargauskaite-Biskiene apie būsimąją šventę Otavoje

“Gintarėlių” dainos skambės ir Otavoje Kanados lietuvių dienų šventėje

Otavos šventei rengiamės visi – Pokalbis su ministro patarėju Juliju Rakitskiu

Lietuviškas šokis Otavos šventėje – pokalbis su Romu Jonušoniu

Liepos 29 atstovauk Lietuvą tarp kitų pasaulio šalių Otavoje

Pokalbis su Klyvlando (JAV) lietuvių choro “Exultate” vadove Rita Klioriene ir Toronto “Volungės” vadove Dalia Viskontiene

Kanados lietuvių istorija ir paveldas – KLMA tinklalapyje

Į šventę veda Kristina ir Aleksandras

Vidurvasarį visus kviečiame į Otavą, į Kanados Lietuvių dienas!

15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama