• Phone:
  • 905-275-4672

Kanados baltiečių šventės ir minėjimai

Kviečiame į sukaktuvinę Švente – Niekada nenuleisk sparnų

Dar galima aplankyti parodą Toronte “Nepiklausomybės Akimirksniai 1918-1939”

Kretingos Stovykla rengia 6tą Toronto Vilties bėgimą Birželio 9d.

Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

Pokalbis su operos dainininke ir neurologijos mokslininke Indre Viskontaite

Kviečiame dalyvauti šiaudinukų vėrimo pamokoje Toronte

Lietuvos filmas “Emilija iš Laisvės alėjos” bus rodomas ES kino festivalyje Toronte

Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

Audriaus Stonio “Moteris ir Ledynas” rodomas Toronto “Hot Docs” dokumentinio kino festivalyje

Lietuviškas šokis Otavos šventėje – pokalbis su Romu Jonušoniu

Kanados lietuvių istorija ir paveldas – KLMA tinklalapyje

Passing History’s Torch: The Baltic Diaspora on Exhibit now in Toronto

Penkta kartą organizuojamas Vilties bėgimas vyks Toronte birželio 10d.

15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama

Lithuanian Community Association of Toronto: Notice of Special Meeting of Members

Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos 40metis – arba amžinos jaunystės šaltinis

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija apdovanojo Dalią Skrinskaitę – Viskontienę

Lietuvos filmas “Santa” bus rodomas Europos Sajungos kino festivalyje Toronte

Labdaros Fondas skiria keturias stipendijas studentams

Lauros Puterytės nuotykiai pabėgelių stovykloje Sudane

Toronto ‟Labdaros” slaugos namų žinios

Toronto Maironio Mokyklos registracija ir pirmoji mokslo metų diena – rugsėjo 17-tą

Toronto Lietuvių Namai – šiandiena ir rytdienos planai

Sėkmingas Prisikėlimo kredito kooperatyvo BBQ ir Vilties Bėgimas Toronte