• Phone:
  • 905-275-4672

Kontaktai / Contact Us

Tėviškės žiburiai

Tėviškės žiburiai – savaitraštis visiems lietuviams, spausdinamas ne pelno siekiančios Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos nuo 1949 m. Kviečiame susipažinti su straipnsiais apie lietuvišką veiklą bei naujienas Kanadoje ir svetur, su veiklos kalendoriumi, prenumeratų bei skelbimų kainomis. Taip pat rasite nuorodas į kitus lietuviškus laikraščius, bendruomenes bei organizacijas. Siųskite klausimus, siūlymus ir straipsnius bei žinias el. paštu info@tevzib.com. Jūsų nuomonę paskelbsime skyriuje “Skaitytojai pasisako” tinklalapyje ir/arba spausdintame laikraštyje – Jūsų pageidavimu. Redakcija turi teisę atmesti netinkamą medžiagą, įžeidžiančias arba žmogaus teisių negerbiančias nuomones.
Tinklalapio redaktorė – Sigina Katkauskaitė

The Lights of Homeland

The Lights of Homeland weekly newspaper has been published in Canada by the Lithuanian Canadian RC Cultural Society “Žiburiai”, a non-profit corporation, since 1949. The website provides articles of general interest or pertaining to Lithuanians in Canada and abroad, a calendar of local events, information about subscriptions, advertisers and advertising rates, as well as links to many other Lithuanian websites. Send us your questions, suggestions and articles by email: info@tevzib.com. We will post or publish your opinion in the “Letters” section of our website or the printed newspaper, as you prefer. We retain the right to reject any inappropriate articles or opinions or those which do not respect the rights of others.
Web Editor – Sigina Katkauskaitė

Address: 2185 Stavebank Rd, Mississauga ON, Canada. L5C 1T3
Phone: 905-275-4672
Fax: 905-275-4364
Email: info@tevzib.com

ATSIŲSKITE SAVO KLAUSIMUS / Request for Information

  • Your Name *
  • Your Email *
  • Phone
  • Subject *
  • Turite klausimų? Rašykite čia ir spauskite "Send" Questions? Write here and press "Send" (*)
  • captcha