• Phone:
  • 905-275-4672

Dėmėsio studentams! Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas skiria stipendijas

0

Toronto Lietuvių Namų – Labdaros Švietimo Fondas praneša, kad skiria stipendijas:

VIENĄ -$1,500 , likusiejį KETURIAS PO $1,000

Prašymo anketas galima įsigyti internetiniame tinklalapyje www.labdara.ca. Prašymus pateikti iki 2015m sausio 9d 4vv.

Komisija svarstys tik tuos prašymus, kurie bus pilnai užpildyti ir atliks visus reikalavimus.

 

Attention Students! The Lithuanian Canadian Community Association of Toronto – Labdara Foundation Scholarship Fund is Announcing Multiple Scholarships

The Lithuanian Canadian Community Association of Toronto – Labdara Foundation Scholarship Fund is announcing the following scholarships:

ONE $1,500, and the remaining FOUR at $1,000

The applications can be found on-line at www.labdara.ca. The deadline for the applications is January 9th, 2015 at 4pm.

The Committee will only consider the applications that meet all the requirements.

 

Share.

About Author

Leave A Reply