• Phone:
  • 905-275-4672

Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimas

0
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - September 23, 2018
2:00 pm - 6:00 pm

Location
Toronto City Hall

Categories


Kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 2-6 v.p.p., rinktis į Toronto Nathan Phillips aikštę prie Toronto savivaldybės rūmų (100 Queen St. W.), į bendrą Baltijos valstybių Estijos, Latvijos, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimą.

Meninę programą rengia šių bendruomenių chorai, ansambliai ir tautinių šokių grupės.

Kviečiame visus pasipuošti tautiniais drabužiais, nepamirškime savo valstybinių vėliavų! Rengėjai ir rėmėjai: Estų studijų centras ir muziejus, Kanados baltiečių federacija, Kanados estų centrinė taryba, Kanados latvių federacija, Kanados lietuvių bendruomenė.

Share.

About Author

Comments are closed.