• Phone:
  • 905-275-4672

LABDAROS PYRAGŲ ir RANKDARBIŲ IŠPARDAVIMAS

0
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - November 17, 2019
10:00 am - 3:00 pm

Location
Lietuvių slaugos namai "Labdara"/Labdara Lithuanian Nursing Home

Categories


 “Labdaros” slaugos namuose lapkričio 17, sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p.  Norinčius užsisakyti staliukus rankdarbiams, galinčius talkinti per išpardavimą ar paaukoti kepinių prašome susisiekti su Nerijum “Labdaroje” tel. 416-232-2112 ext 413 arba el.paštu LabdaraVolunteering@gmail.com  Kviečiame visus!

“50/50” Loterija

paremti LABDAROS slaugos namų gyventojų aktyvinimo programas

1 bilietas – $2,  3 bilietai – $5

Traukimas bus Labdaroje pirmadienį, lapkričio 18 d., 2019 m.

Bus traukiami 3 bilietai

Norintys  įsigyti bilietus susisiekite su Nerijum “Labdaroje”:

tel. 416-232-2112 ext. 413

labdaravolunteering@gmail.com

DĖKUI

Paremkite LABDAROS slaugos namus!

Įsigykite loterijos bilietus krepšinio žaidimui:
1 bilietas- $10.
3 bilietai – $20.

Žaidimas vyks 6 v.v., sekmadienį, sausio 12 d., 2020
Loterijos bilietų traukimas vyks Labdaroje: 2 v.p.p., pirmadienį, lapkričio 18 d., 2019
Laimikis: 2 poros bilietų
Dėl loterijos bilietų skambinti Nerijui Labdaroje:
Tel. 416-232-2112 ext.413
labdaravolunteering@gmail.com
Dėkojame!

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.