• Phone:
 • 905-275-4672

Lietuvių tautodailės instituto visuotinis metinis susirinkimas

0
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - May 04, 2019
1:00 pm - 4:00 pm

Location
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives

Categories


Visuotinis metinis susirinkimas 2019 m. gegužės 4 d., 1 v.p.p.
Kanados lietuvių muziejuje-archyve 2185 Stavebank Rd. Mississauga, Ont. L5C 1T3 Kanada 

Metinis nario mokėstis yra $10 metams. LTI nariai/narės su balsavimo teise yra prašomi atsiskaityti metinio susirinkimo pradžią arba iš anksto išrašant čekį ir jį siunčiant “Lithuanian Folk Art Institute”, 1 Resurrection Rd., Toronto M9A 5G1. Jeigu norėtumėte dalyvauti riešinių mezgimo pamokoje, prašome taip pat pranešti iki balandžio 29 d. el. paštu contact@ltfai.org. (Vietų skaičius ribotas.) Pamokos reikmenų kaina: $10. (Atsinešti 2.25 mm/US size 1 virbalus arba galima bus nusipirkti.) Informaciją apie pamoką rasite tinklalapyje https://ltfai.org (News & Events). Jei negalėsite dalyvauti susirinkime, kviečiame užpildyti žemiau išspausdintą įgaliojimą (lietuviškai arba angliškai) ir jį perduoti dalyvaujančiam nariui arba atsiųsti Institutui (Lithuanian Folk Art Institute, 1 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1), nurodžius, kuris tarybos narys/ė gali jūsų vardu balsuoti.
 

DARBOTVARKĖ ▪ AGENDA

 1. Pirmininkės ir iždo pranešimai
 2. Tautinių drabužių fotografinis archyvas
 3. LTI tinklalapis
 4. Diskusijos dėl pranešimų ir nutarimai
 5. Ateities veikla
 6. Tarybos rinkimai
 7. Oficialaus susirinkimo uždarymas
 8. Kalbėtoja Donna Druchunas
 9. Kava 
 10. Riešinių mezgimo pamoka – Knitting Workshop
Share.

About Author

Comments are closed.