• Phone:
  • 905-275-4672

Lietuvos kankinių parapijos metinė šventė

0
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - September 17, 2017
3:00 pm - 8:00 pm

Location
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs' Catholic Church

Categories


Šiais metais Lietuvos kankinių parapijos metinė šventė bus rugsėjo 17, sekmadienį.

Šia proga Toronto vyskupas pagalbininkas John Boissonneau 3 v.p.p. kartu švęs iškilmingas Mišias, kuriose kun. Nerijus Šmerauskas bus įvestas parapijos klebono pareigoms.

Po pamaldų, 4.30 v.p.p., Anapilio salėje vyks choro “Balsas” iš Montrealio ir “Gintaro” studentų grupės šokėjų meninė programa bei vaišės. 6.30 v.v. aktoriaus Kosto Smorigino koncertas.

Kvietimai į vaišes ir į koncertą platinami sekmadieniais po Mišių parapijos salėje. Juos taip pat galite užsisakyti pas Birutę Jurienę el.paštu: birute_juras@rogers. com, arba vakarais tel. (905) 275-8034.

Share.

About Author

Comments are closed.