Pranešimai

Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Toronto Maironio mokyklos žinios

Lietuvos kankinių parapija paaukojo mūsų mokyklai $1,000. Nuoširdžiai  dėkojame! - Jau išleistas mokyklos metraštis 2019 m.-2020 m., PDF formate. Kai sugrįšime į mokyklą, mokiniai gaus...

Montrealio Aušros Vartų parapija

Montrealio arkivyskupija jau davė leidimą mūsų parapijai nuo liepos 5 d. atidaryti šventovės duris tikintiesiems ir leisti jiems dalyvauti Mišiose, laikantis arkivyskupijos ir Kvebeko...

Parapijų naujienos

Montrealio Aušros Vartų parapija

Montrealio arkivyskupija jau davė leidimą mūsų parapijai nuo liepos 5 d. atidaryti šventovės duris tikintiesiems ir leisti jiems dalyvauti Mišiose, laikantis arkivyskupijos ir Kvebeko...

Šv. Kazimiero parapijos žinios

-  Liepos 5, sekmadienį, jau antrą kartą turėjome šventovėje Mišias 11 v.r. ir jose prisiminėme Lietuvos karaliaus Mindaugo sukaktį. Ta proga po Mišių visi...

Londono (ON) žinios

- Londono vyskupijoje jau pamaldoms šventovės atidarytos ir mūsų Mišios Mary Immaculate šventovėje vyko liepos 5, sekmadienį, 3 v.p.p. Ta proga Mišiose buvo prisiminta...

Švenčių pamaldos jūsų namuose – užsirašykite YouTube tinkle / streaming of...

Brangieji, Švęskime kartu Didžiojo tridienio – Kristaus Kančios ir Prisikėlimo – pamaldas iš savo namų Lietuvos kankinių šventovėje, Anapily, numatytu laiku. Vėliau bus galima žiūrėti įrašus. Labai reikia,...

SPORTAS

Atnaujintas NBA žaidynių tvarkaraštis

Po netikėtos pertraukos dėl koronaviruso pandemijos ir karantino į treniruočių sales ir stadionus grįžta didžiojo krepšinio žaidėjai. JAV Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) koronaviruso protrūkis...

Permainos Kauno “Žalgiryje”

Ilgametis Kauno „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius palieka Kauno “Žalgirį” ir pradės darbus Katalonijos klube „Barcelona“. Šarūnas sugrįžta į klubą, kuriame yra žaidęs du kartus,...

KULTŪRA

Lietuvos laisvėjimo kelyje – ir Kanados lietuvių įnašas

Paskutiniai keturi mėnesiai visoms kultūros įstaigoms buvo sunkūs dėl Covid-19 pandemijos ir karantino draudimų. Kanados lietuvių muziejuje-archyve keitėsi visi parodų planai, tačiau veikla nesustojo....

Mažojoje galerijoje – „Gibsons Girls“ grupės kūryba

Meno pasaulyje netikėti dalykai atveria naujas erdves ir naują požiūrį į kūrybą. Prieš daugelį metų Paul Grajauskas surado senovinę dėžutę su keturiais skyriais. Pasidėjęs...

JAUNIMAS

Brangioji “Kretingos” šeimyna,

Pastarasias kelias savaites visi matėme, kaip mūsų pasaulis atsiliepia į šiuos beprecedentinius laikus, ir meldėme greito šios globalinės COVID-19 pandemijos išsprendimo. Šie laikai įspraudė...

Didžiuojamės jaunimo parama

Skaitytojų laiškai Noriu pasidalinti gera žinia: mūsų mylimas vaikaitis  Paulius Pacevicius, gyvenantis Oakvilleje ir karantino metu nuotoliniu būdu besimokantis Kingstono universitete antrame kurse, sumanė prisidėti...
- Advertisement -
- Advertisement -

VEIKLOS KALENDORIUS

- Advertisement -
- Advertisement -

POPULIARIOS

X