Atminties valandos “Ištark, išgirsk, išsaugok” internete

2020 metų birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – jau penktą kartą akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ šimtai tautiečių visame pasaulyje per parą laiko...

Šiuolaikinę istoriją išsaugokime ateičiai

Prieš šimtą metų žmonės, kurie tuo metu pergyveno Ispanijos gripą, niekad neįsivaizdavo, kad nuotraukos ar laiškai, kuriuos rašė tomis die- nomis, bus svarbūs ar kam...

“Labdaros” slaugos namai – visų bendras rūpestis

Gyvename sunkiu laiku. COVID-19 drastiškai pakeitė visų mūsų gyvenimą. Susiklosčiusi padėtis dėl pandemijos neaplenkė ir lietuvių „Labdaros“ slaugos namų. Per pastaruosius 2 mėnesius daugelio rūpestis...

Pasiilgusiems lietuviškų patiekalų gera žinia  

Toronto Lietuvių Namų virtuvė ir salės, kaip ir visos Toronto viešosios įstaigos, nuo kovo vidurio buvo uždarytos del COVID-19 karantino. Tačiau gegužės mėnesį šiek...

Muzikinė dovana “Visa Kūrėjui“

Kovo 3-osios vakarą Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje skambėjo nekasdieninė muzika: jos paklausyti kvietė trys jauni Lietuvoje ir Europoje gavę muzikinį išsilavinimą atlikėjai Greta Staponkutė...

Žiemos palydoms – Užgavėnės Toronte ir Hamiltone

Toronte Vasario pabaigoje priešvelykinės rimties – gavėnios – savaitės prasidėjo smagiomis šventėmis beveik visuose lietuvių telkiniuose. Tradicines Užgavėnes šventė ir Vankuverio “Peledžiukų klubas” su savo...

“Lietuvoje norime daugiau Kanados”

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Pora dienų buvo užpildytos susitikimais su Kanados federacinės vyriausybės užsienio...

“Mozaikos” rengėjų sėkmė

Prisikėlimo parapijos ateičiai užtikrinti buvo sudarytas vajaus – lėšų telkimo - komitetas (pirm. Ramunė Čygienė ir Janė Macijauskaitė). Vienas iš šio komiteto projektų buvo...

Švęskime Lietuvos laisvę!

S.Katkauskaitė Tokie raginimai skambėjo sveikintojų kalbose Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje Mississaugoje vasario 29-tą dieną. Paminėti neeilinės šventės į salę susirinko beveik pusė tūkstančio tautiečių,...

Išsaugoti istorijai ir atminčiai

“Misija Sibiras” atstovės pirmą kartą lankėsi Kanadoje, susitiko su Montrealio, Otavos, Toronto, Mississaugos, Vasagos lietuviais Susitikimas Otavoje 2020 m. vasario 19 d. Lietuvos ambasadoje Kanadoje įvyko...

LIETUVOS NAUJIENOS

Tikslas –lituanistikos sklaida pasaulyje

Liepos 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas Pasaulinis lietuvių kalbos ir kultūros vasaros forumas, kurio dalyviai ir svečiai kalbėjo apie lietuvių kalbos ir...

SOCIALINIAI TINKLAI

601GerbėjaiPatinka
X