Švęskime Lietuvos laisvę!

S.Katkauskaitė Tokie raginimai skambėjo sveikintojų kalbose Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje Mississaugoje vasario 29-tą dieną. Paminėti neeilinės šventės į salę susirinko beveik pusė tūkstančio tautiečių,...

Išsaugoti istorijai ir atminčiai

“Misija Sibiras” atstovės pirmą kartą lankėsi Kanadoje, susitiko su Montrealio, Otavos, Toronto, Mississaugos, Vasagos lietuviais Susitikimas Otavoje 2020 m. vasario 19 d. Lietuvos ambasadoje Kanadoje įvyko...

Susitikimai Kanadoje

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankosi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Vasario 27 dieną užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius vizitą Kanadoje...

Buvo graži šventė!

Su tokiu pranešimu redakcijos paštą pasiekė  nuotraukos apie Toronto Prisikėlimo parapijos Jaunimo ir vaikų choro 65-erių metų sukakties šventę. Nuotraukų autorius rašo: “Įsiminė klebono...

Montrealis. Lietuvos nepriklausomybės 102-ųjų metinių minėjimas

Vasario 16 d., sekmadienį, Montrealio lietuvių Šv.Kazimiero parapijos salėje įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 102–ųjų metų  minėjimas. Iškilmė prasidėjo Mišiomis už Montrealio lietuvius bei Lietuvą. Mišiose...

“Dirbkime visi kartu”: apie darbo pradžią Otavoje – LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius

Vasario 6-7 d. d. Toronte, vykstant LR ambasados konsulinei misijai, lankėsi ir naujasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius su žmona Dorota. Ambasadorius aplankė Toronto...

Su gimtadieniu, Lietuva!

Mūsų valstybės sėkmė ir tvirtybė – vieninga ir susitelkti gebanti tauta. Lietuvos Nepriklausomybės kelyje Kanados lietuviai vaidino ypatingą vaidmenį. Būdami toli nuo Lietuvos, sugebėjote išlaikyti...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Otavoje pirmasis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”

OTAVA. Sausio 11, šeštadienį. Lietuvos ambasados Kanadoje atstovai kartu su Kanados lietuviais Otavoje pirmą kartą surengė pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiuo bėgimu Kanada...

Lietuvos ambasados Kanadoje pranešimas apie konsulines misijas

Gerindama konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą, Lietuvos  užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąsias konsulinių paslaugų teikimo misijas:...

„Baltųjų lokių“ maudynės Vankuveryje

Vankuverio lietuviams jau tampa tradicija Naujuosius metus pradėti  bendromis žiemos maudynėmis. Ir šiemet,  saulėtą sausio 1-ąją dieną, pakrantėje susirinko smagi Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės...

ŠIOS SAVAITĖS STRAIPSNIAI

- Advertisement -

LIETUVOS NAUJIENOS

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas Kovo 11-osios proga

Mielieji, sveikinu Jus su trimis dešimtmečiais laisvės! Su jau trisdešimt metų švenčiamu ir valstybės, ir žmogaus atgimimu! Kaskart šią dieną į mus prabyla išdidžios ir nepalaužiamos tautos...

SOCIALINIAI TINKLAI

542GerbėjaiPatinka
X