Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Otavoje pirmasis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”

OTAVA. Sausio 11, šeštadienį. Lietuvos ambasados Kanadoje atstovai kartu su Kanados lietuviais Otavoje pirmą kartą surengė pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiuo bėgimu Kanada...

Lietuvos ambasados Kanadoje pranešimas apie konsulines misijas

Gerindama konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą, Lietuvos  užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąsias konsulinių paslaugų teikimo misijas:...

„Baltųjų lokių“ maudynės Vankuveryje

Vankuverio lietuviams jau tampa tradicija Naujuosius metus pradėti  bendromis žiemos maudynėmis. Ir šiemet,  saulėtą sausio 1-ąją dieną, pakrantėje susirinko smagi Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės...
Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų...

Niagaros muzikos festivalyje Toronto lietuvių choras

Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Niagaros muzikos festivalyje.  Niagaros muzikos festivalis (meno vadovas – muz. Atis  Bankas), surengtas...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Rudeninės šventės Vankuveryje

Vankuverio  lietuvių mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas“ moksleiviai, jų mokytojai bei tėveliai  šį rudenį palydi įsimintinais renginiais: tai Derliaus šventė ir Halloween. Spalio 5-ąją  Derliaus šventėje...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui – Lietuvos URM garbės ženklas „Aukso Vytis“

Siekiant įvertinti išeivijos  indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas...
Kanados lietuvių laikraščiui "Tėviškės žiburiai" - 70

Kanados lietuvių laikraščiui „Tėviškės žiburiai“ – 70

Šį rudenį vienintelis Kanados lietuvių laikrastis Tėviškės žiburiai mini leidybos 70-metį. Lygiai prieš 70 metų gruodžio 24 dieną lietuvius pasveikino pirmasis Tėviškės žiburių...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Mūsų stiprybė -vienybėje

Sekmadienį, rugpjūčio 25-tą dieną, Vankuverio Estų šventovėje buvo laikomos netradicinės Mišios Baltijos kelio 30-mečiui paminėti ir  prisiminti Molotov- Ribentropp  pakto pasekmes Baltijos valstybėms. Iš pagarbos...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Vasaros svečiai Toronte

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje  tarptautineje Ukrainos reformoms remti konferencijoje. Po konferencijos...

POPULIARŪS STRAIPSNIAI

- Advertisement -

ŠIOS SAVAITĖS STRAIPSNIAI

LIETUVOS NAUJIENOS

Lietuva švenčia 102-ąsias Nepriklausomybės metines

Minint 102-ąsias valstybės atkūrimo metines, vasario 16-osios, sekmadienio rytą, Vilniuje iš Katedros aikštės į Rasų kapines žygiavo tūkstantinė jaunimo eitynės  „Valstybingumo keliu“. Ją puošė milžiniška...
Dalyvaukime apklausoje!

Dalyvaukime apklausoje!

SOCIALINIAI TINKLAI

538GerbėjaiPatinka
X