Europos sąjungos kino festivalyje – lietuvių filmas

Europos sąjungos kino festivalyje – lietuvių filmas

Į Torontą netrukus atkeliaus jau 15-sis Europos sąjungos kino filmų festivalis, kurį rengia Europos sąjungos valstybių Kanadoje esantys konsulatai ir vietos kultūros institucijos. Lapkričio 7-21 d. d. Toronto Royal Cinema (608 College St. W.)...

Paroda „Atspindžiai“: atsiminimų ir atradimų dienos

Vos pora savaičių beliko iki Kanados lietuvių laikraščio „Tėviškės žiburiai“ 70-mečiui skirtos parodos atidarymo Kanados lietuvių muziejuje-archyve.  Pravėrus duris, jau matosi būsimos parodos vaizdai:  ant sienų – grafikos darbų atspaudai, lentynoje – leidinių rinkiniai,...

Lithuanian Canadian History Presented in the Homeland

In September of this year the exhibition „Community and Heritage“, created by the Lithuanian Museum-Archives of Canada, was shown in Kaunas at the President Valdas Adamkus Museum-Library and at the National Martynas Mažvydas Library...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Kanados lietuvių muziejui-archyvui – 30 metų

Lietuvoje - Kaune, prezidento V.Adamkaus muziejuje-bibliotekoje,  šiemet, rugsėjo mėnesį, ir Vilniuje, valstybinėje M. Mažvydo bibliotekoje, pristatyta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda „Bendruomenė ir paveldas“. Tai nuotraukomis, dokumentų kopijomis gausiai iliustruotas pasakojimas apie Kanados lietuvių bendruomenės...

Punskiečiai Toronte

2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienį, Anapilio didžiojoje salėje įvyko Punsko lietuvių kultūros namų dviejų spektaklių pristatymas – „Kelkite“ ir S. Kapnio komedijos premjera „Plutelė ir pelės“. Susirinko gražus būrys žiūrovų (apie 190 žmonių): iš...

TIFF 2019

Rugsėjo 5-15 dienomis Toronte vyksta 44-asis tarptautinis kino festivalis - TIFF. Jo metu šiame Kanados mieste galime sutikti pasaulio kino įžymybes: aktorius, režisierius, scenarijų ir muzikos kūrėjus, garso ir apšvietimo specialistus. Toronto festivalis – tai...

Venecijos bienalės “Auksinis liūtas” atkeliavo į Lietuvą

Venecijos meno bienalės 2019 pagrindinis apdovanojimas  „Auksinis liūtas“ – pirmą kartą istorijoje keliauja į Lietuvą. Gegužės 11 d. vykusioje apdovanojimų iškilmėje “Auksinis liūtas” įteiktas Lietuvai atstovaujančioms menininkėms Rugilei Barzdžiukaitei, Vaivai Grainytei, Linai Lapelytei už...

Parodoje – lietuvių liaudies muzikos instrumentai

Toronte, Ontario provincijos parlamento rūmų (Queen’s Park) parodų galerijoje, lankytojai, parlamento nariai ir svečiai gali susipažinti su nedidele Lietuvos liaudies instrumentų paroda, kurią parengė Kanados lietuvių muziejus-archyvas. Paroda veikia iki liepos 31 d. Tai...

Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda KLMA tinklalapyje

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pristatoma Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda Jo įvadiniame puslapyje abėcėlės tvarka pristatomi Kvebeko provincijoje 28 gyvenę ir kūrę, dalyvavę įvairiose parodose dailininkai, jų nuotraukos, kūrybinės biografijos bei kūriniai. Šiame sąraše...

Tikra istorija, virtusi nuotykių romanu

Kovo 19 dieną, Toronte, Ben McNally knygyne, skaitytojams buvo pristatytas lietuvių kilmės Kanados rašytojo Antano Šileikos romanas Provisionally Yours. Šį istorinį nuotykių romaną išleido leidykla Biblioasis. Antanas Šileika – angliškai kuriantis lietuvių kilmės Kanados rašytojas...

KITOS NAUJIENOS

X