Lietuvių muziką atrado kanadiečiai

Lietuvių muziką atrado kanadiečiai

Grupė „Solo ansamblis“ skelbia ilgai lauktą žinią – netrukus gerbėjai sulauks antrojo ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei rinkai skirto albumo „Olos“, kurį išleis Kanados leidybinės kompanija „Artoffact Records“. Albumas vinilo ir CD formatais...

Talentų koncertas Kalgaryje

Pirmą kartą lietuvių bendruomenė Kalgaryje nutarė surengti „Talentų koncertą 19“. Kvietėme mažus ir didelius, jaunus ir senus, patyrusius ir tik bepradedančius. Sulaukėme dainininkų, šokėjų, muzikantų ir net nepakartojamų grupių, tokių kaip „Bigudukai“ ar tautinių...
Europos sąjungos kino festivalyje – lietuvių filmas

Europos sąjungos kino festivalyje – lietuvių filmas

Į Torontą netrukus atkeliaus jau 15-sis Europos sąjungos kino filmų festivalis, kurį rengia Europos sąjungos valstybių Kanadoje esantys konsulatai ir vietos kultūros institucijos. Lapkričio 7-21 d. d. Toronto Royal Cinema (608 College St. W.)...

Paroda „Atspindžiai“: atsiminimų ir atradimų dienos

Vos pora savaičių beliko iki Kanados lietuvių laikraščio „Tėviškės žiburiai“ 70-mečiui skirtos parodos atidarymo Kanados lietuvių muziejuje-archyve.  Pravėrus duris, jau matosi būsimos parodos vaizdai:  ant sienų – grafikos darbų atspaudai, lentynoje – leidinių rinkiniai,...

Lithuanian Canadian History Presented in the Homeland

In September of this year the exhibition „Community and Heritage“, created by the Lithuanian Museum-Archives of Canada, was shown in Kaunas at the President Valdas Adamkus Museum-Library and at the National Martynas Mažvydas Library...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Kanados lietuvių muziejui-archyvui – 30 metų

Lietuvoje - Kaune, prezidento V.Adamkaus muziejuje-bibliotekoje,  šiemet, rugsėjo mėnesį, ir Vilniuje, valstybinėje M. Mažvydo bibliotekoje, pristatyta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda „Bendruomenė ir paveldas“. Tai nuotraukomis, dokumentų kopijomis gausiai iliustruotas pasakojimas apie Kanados lietuvių bendruomenės...

Punskiečiai Toronte

2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienį, Anapilio didžiojoje salėje įvyko Punsko lietuvių kultūros namų dviejų spektaklių pristatymas – „Kelkite“ ir S. Kapnio komedijos premjera „Plutelė ir pelės“. Susirinko gražus būrys žiūrovų (apie 190 žmonių): iš...

TIFF 2019

Rugsėjo 5-15 dienomis Toronte vyksta 44-asis tarptautinis kino festivalis - TIFF. Jo metu šiame Kanados mieste galime sutikti pasaulio kino įžymybes: aktorius, režisierius, scenarijų ir muzikos kūrėjus, garso ir apšvietimo specialistus. Toronto festivalis – tai...

Venecijos bienalės “Auksinis liūtas” atkeliavo į Lietuvą

Venecijos meno bienalės 2019 pagrindinis apdovanojimas  „Auksinis liūtas“ – pirmą kartą istorijoje keliauja į Lietuvą. Gegužės 11 d. vykusioje apdovanojimų iškilmėje “Auksinis liūtas” įteiktas Lietuvai atstovaujančioms menininkėms Rugilei Barzdžiukaitei, Vaivai Grainytei, Linai Lapelytei už...

Parodoje – lietuvių liaudies muzikos instrumentai

Toronte, Ontario provincijos parlamento rūmų (Queen’s Park) parodų galerijoje, lankytojai, parlamento nariai ir svečiai gali susipažinti su nedidele Lietuvos liaudies instrumentų paroda, kurią parengė Kanados lietuvių muziejus-archyvas. Paroda veikia iki liepos 31 d. Tai...

KITOS NAUJIENOS

X