Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda KLMA tinklalapyje

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca pristatoma Montrealio lietuvių dailininkų kūrybos katalogas/paroda Jo įvadiniame puslapyje abėcėlės tvarka pristatomi Kvebeko provincijoje 28 gyvenę ir kūrę, dalyvavę įvairiose parodose dailininkai, jų nuotraukos, kūrybinės biografijos bei kūriniai. Šiame sąraše...

Tikra istorija, virtusi nuotykių romanu

Kovo 19 dieną, Toronte, Ben McNally knygyne, skaitytojams buvo pristatytas lietuvių kilmės Kanados rašytojo Antano Šileikos romanas Provisionally Yours. Šį istorinį nuotykių romaną išleido leidykla Biblioasis. Antanas Šileika – angliškai kuriantis lietuvių kilmės Kanados rašytojas...

Lietuvio dainininko debiutas Metropolitan operoje

Kovo 28-osios vakarą  įžymiojoje Niujorko Metropolitan operoje  nuskambėjo lietuvio Vaido Vyšniausko (sceninis vardas Kristian Benedikt)  balsas.  Lietuvis tenoras  po 20 metų  šiame teatre atgaivintoje Camille Saint-Saëns operoje “Samsonas ir Dalila” (režisierius Darko Tresnjak) dainavo...

Nelengvas atsisveikinimas su praeitimi

“Prefix” šiuolaikinio meno institute (401 Richmond Str., Suite # 124, Toronto) lietuvių menininko Deimanto Narkevičiaus paroda  “20 July, 2015 “– apie sovietinių skulptūrų nukėlimą nuo Žaliojo tilto Vilniuje. Tai pirmoji galerijos paroda,...

Kanados rašytojo kūrybai – puikus įvertinimas Lietuvoje

Vilniaus knygų mugėje kanadiečiui rašytojui  Antanui Šileikai įteiktas Metų knygos (prozos grupėje) apdovanojimas.  Lietuvių kalba išleistą esė rinkinį  “Basakojis bingo pranešėjas” (iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas, leidykla „Baltos lankos“)  Lietuvos skaitytojai...

Atsisveikinome su spalvų ir formų kūrėju 

Sigina Katkauskaitė George Rackus  (Jurgis Kęstutis Račkauskas), lietuvių kilmės Kanados dailininkas, iškeliavo amžinybėn š.m. vasario 3 d., sulaukęs 91-erių metų, palikdamas mums ir meno istorijai  savo...

Vilniuje – pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu Pasaulio lietuvių metams paminėti rengia pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje 2019 m. gegužės 5-7 dienomis.

A.a. Jonas Mekas (1922 -2019)

Sausio 23-iosios rytą, eidamas 97-uosius metus, mirė Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenęs garsus lietuvių kilmės avangardinio kino režisierius, menininkas, poetas, prozininkas, kuratorius Jonas Mekas. Pranešama, kad J.Mekas išėjo ramiai savo namuose Niujorke,...

Toronte – du susitikimai su kino kūrėju Martynu Starkumi ir jo kūryba

Lapkričio 2-osios popietę daugiau kaip 300 Toronto ir jo apylinkių lietuvių tapo pačiais pirmaisiais Martyno Starkaus naujojo dokumentinio filmo “Mulai” žiūrovais Toronto Kingsway kino teatre. Premjeroje dalyvavo autorius, taip pat vienas iš šio filmo...

Kviečiame į parodą

Šiais metais trys Ontario provincijos lietuvių parapijos švenčia jubiliejus: tai pirmosios Toronte lietuvių katalikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos 90-metis/Lietuvos kankinių  40-metis, Hamiltono Aušros Vartų parapijos 70-metis ir Toronto Prisikėlimo parapijos 65-metis. Susipažinkite su mūsų...

KITOS NAUJIENOS

X