Europos sąjungos kino festivalyje lietuviškas filmas ir fotografijų paroda

“Master & Tatyana” EU Film Festival 2018 Ottawa & Toronto A film documenting the life of Lithuanian photographer Vitus Luckus (1943-1987). Some called him a madman, while others called him a genius. He was the first...

EstDocs festivalyje – lietuviškas filmas

Filmas “When we Talk About KGB” (Lietuva) – spalio 22, pirmadienį, 7.30 v.v. Hot Docs Ted Rogers Cinema (506 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1Y3). Priėmimas 6.30 v.v. (Įėjimas - $15).   “When we Talk About KGB”(Lithuanian) ...

Ilgai laukta premjera

Rugsėjo 9 d. Vilniuje  įvyko Rūtos Šepetys romano motyvais sukurto filmo „Tarp pilkų debesų“  (anglų kalba “Ashes in the Snow”) premjera. Tai – didžiausias ir brangiausias filmas nepriklausomos Lietuvos kino istorijoje. Pasaulinė kino premjera neseniai...

Kiek kainuoja akimirka beprotybės…

Martyno Starkaus dokumentinio filmo “Mulai” peržiūra, dalyvaujant režisieriui, Kingsway kino teatre (3030 Bloor St. W.) lapkričio 3, šeštadienį, 3 v.p.p. Jau daugelį metų Prisikėlimo parapijoje tarnaujantis prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams...

Paroda „Niekada nenuleisk sparnu“ laukia lankytojų

https://youtu.be/88PPQuzwAzo Paroda veikia iki 2018 m. spalio 21 d. Kanados lietuvių muziejuje-archyve. Platesnę informaciją apie parodos darbo laiką rasite čia

Lietuviško filmo premjera TIFF – sėkminga!

Lietuvos kino režisierės Marijos Kavtaradzės pirmasis ilgametražis vaidybinis filmas "Išgyventi vasarą“ ("Summer Survivors") buvo rodomas 43-ajame Toronto tarptautiniame kino festivalyje. Pasaulinė filmo premjera šiame žinomame kino renginyje įvyko rugsėjo 7 d. pilnoje žiūrovų salėje,...

Vašingtono Union stotyje pristatyta lietuvių menininko skulptūra

Gegužės 22 dieną judrioje JAV sostinės Vašingtono Union stotyje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga parodyta JAV lietuvių menininko Ray Bartkaus instaliacija "Sodai." Instaliaciją istorinio stoties pastato pagrindinėje salėje gegužės 23 dieną 9 v. ryto Vašingtono...

Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto skyrius rengia pamokėlę “Gintaras ir papuošalų perdirbimas”

Balandžio 14 d., 13.30 val., vyks gintaro juvelyrikos perdirbimo pamokėlė. Ramune Jonaitienė ir Birutė Batrakas parodys dalyviams kaip sukurti naujus ir įdomius karolius naudodamos gintarinius karoliukus. Prašome atnešti gintarinius karolius arba apyrankę, kuriuos norėtumėte perdirbti, arba...

Kviečiame dalyvauti šiaudinukų vėrimo pamokoje Toronte

Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius kviečia registruotis tradicinių kalėdinių papuošalų – šiaudinukų vėrimo pamokai š.m. gruodžio 2 d. Pamokos vyks 9.30 v.r. ir 1 v.p.p. Kanados lietuvių muziejuje-archyve, 2-ame aukšte Anapilyje, 2185 Stavebank Rd.,...

Pristatomas A. Zalanskaitės dokumentinis filmas “Nepaprasta auka” KLMA salėje

Lapkričio 5, sekmadienį, prieš Mirusiųjų pagerbimui skirtas Mišias Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejaus - archyvo salėje, 12 v.d atvykstantis iš Čikagos kun. G.Vitkus, SJ, pristatys Agnės Zalanskaitės sukurtą naują istorinį dokumentinį filmą “Nepaprasta auka.”  Tai...

KITOS NAUJIENOS

X