Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame  Audrių Vaidilą, Lietuvių Namų valdybos narį, ir visus artimuosius dėl Mamos a.a. DANUTĖS VAIDILOS (1927-2020) mirties.  Toronto Lietuvių...

Mirties pranešimas – a.a. Julija Narbutas (1923 – 2020)

A.a. JULIJA NARBUTAS (1923 - 2020) A.a.Julija Narbutas atsisveikino su mumis š. m. liepos 11 d., likus tik 5 dienoms iki...

MIRTIES PRANEŠIMAS A.a.VINCAS PIEČAITIS

 (1932 rugpjūčio 1 - 2020 liepos 10) Mūsų mielas Vincas mirė 2020 m. liepos 10, penktadienį. Silvijos miylimas vyras ir...

Dr. Angelė Kazlauskienė

Dr. Angelė Kazlauskienė, sulaukusi 84 metų, ramiai atsisveikino su mumis 2020 m. birželio 4-osios rytą Oakvilės Trafalgar Memorialinėje ligoninėje. Angelė...

A.a. Danutė Pašilytė-Rautins (1923-2020)

Š.m. gegužės 8 d. Danutė Rautins, eidama 97-uosius metus, mirė sustojus širdžiai, Toronto lietuvių slaugos namuose “Labdara”. Danutė Pašilytė-Rautins gimė...

LIETUVOS NAUJIENOS

Tikslas –lituanistikos sklaida pasaulyje

Liepos 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas Pasaulinis lietuvių kalbos ir kultūros vasaros forumas, kurio dalyviai ir svečiai kalbėjo apie lietuvių kalbos ir...

SOCIALINIAI TINKLAI

601GerbėjaiPatinka
X