A.a. Danutė Pašilytė-Rautins (1923-2020)

Š.m. gegužės 8 d. Danutė Rautins, eidama 97-uosius metus, mirė sustojus širdžiai, Toronto lietuvių slaugos namuose “Labdara”. Danutė Pašilytė-Rautins gimė 1923 metais Panevėžyje, Elenos ir Igno Pašilių šeimoje. Vėliau Pašilių šeima kažkiek laiko gyveno Zarasuose. Prasidėjus sovietų okupacijai, Danutė pasitraukė į Vakarus. Čia išvietintųjų (Displaced...

Išsaugojusi meilę Žemaitijai

A.a. Ada Christina Lemežytė (1922.V.30 – 2020. IV.12) atsisveikino su mumis balandžio 12-ąją, Velykų sekmadienį, taip, kaip ji pati būtų norėjusi išeiti - neeilinę dieną. Ados gyvenimas, jo dešimtmečiai buvo pilni nelengvų išbandymų, bet visus juos su žemaitiška energija ir atkaklumu išgyveno be skundų ir nepasitenkinimo,...

Prasmingas gyvenimas ir darbai

In Memoriam Regina Staškevičiūtė-Piečaitienė (1951.VI. 8. - 2020.III.14) Regina Staškevičiūtė-Piečaitienė (a.a. Juozas), po sunkios kovos su vėžiu mirė š.m.  kovo 14 d. Liūdi jos mama Danutė Staškevičienė (a.a. Bronius), sūnus Juozas (Toma), vaikaitės Milda ir Liepa, sesuo Alma, broliai Arūnas (Silvija), Linas (Asta), Romas (Danuta) su...

In Memoriam Eglė Juodvalke

Eglė Juodvalkė (1950.I.28 -2020.III.28) Eidama 71-uosius metus, kovo 28 d. mirė poetė, žurnalistė, rašytoja Eglė Juodvalkė. Liūdną žinią Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkei Birutei Jonuškaitei pranešė velionės vyras rašytojas Henrikas Skvarčinskis. Eglė Juodvalkė gimė 1950 metais Čikagoje.  Čia universitete studijavo slavistiką ir teatro meną. Poezijos rinkiniuose Jei tu...

Išliks mūsų prisiminimuose

In memoriam A.a. Jonas Slivinskas (1945 – 2020) “Gyvenimas kaip saulė. Jis nušvinta mažyčiu spindulėliu vaiko veidelyje. Kaip saulė, jis paaugęs kyla į aukštybes; subrendęs kuria apie save gyvybę ir grožį. Ilgainiui, kaip saulė, jis ima leistis žemyn ir galop, švystelėjęs paskutinį kartą, pasitraukia nuo žemės,...

LIETUVOS NAUJIENOS

Lietuvos Steigiamajam seimui – 100 metų

Gegužės mėnesį Lietuva mini labai svarbią politinę sukaktį – Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį. Lygiai prieš  šimtmetį, lietingą gegužės 15-ąją, šeštadienio pavakarę, į Kauno teatro...

SOCIALINIAI TINKLAI

591GerbėjaiPatinka
X