Toronto Maironio mokyklos žinios

Maironio mokyklos šventė (2016 m.)
Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Lietuvos kankinių parapija paaukojo mūsų mokyklai $1,000. Nuoširdžiai  dėkojame!

– Jau išleistas mokyklos metraštis 2019 m.-2020 m., PDF formate. Kai sugrįšime į mokyklą, mokiniai gaus atspausdintus metraščius.

– Prašome nelaukti rudens ir registruoti mokinius dar šį mėnesį internetu  www.tcdsb.org/intlang dėl sekančių mokslo metų. Nuo registruotų moksleivių skaičiaus priklauso ar TCDSB mums skirs užtektinai patalpų (klasių) ir mokytojų. Pamokos prasidės šių metų spalio 3 d. ir tęsis iki 2021 m. birželio 19 d.

Živilė