• Phone:
  • 905-275-4672

Pakartotinai pristatoma teatro studijos “Žalios lankos” komedija “Vakarienė vištidėjė”

0

Po didelio pasisekimo, pakartotinai pristatoma teatro studijos “Žalios lankos” komedija “Vakarienė vištidėjė”. Režisierė Daiva Botyrienė.

Vaidinimas įvyks sekmadienį, š.m. sausio mėn. 25 d., 4:00 v.p.p; Prisikėlimo parapijos salėje. Vietos numeruotos. Bilietus galima užsisakyti per Algį tel. 416-231-1423.
Organizatorius “LithArts Productions”.

Share.

About Author

Leave A Reply