• Phone:
  • 905-275-4672

VEIKLOS KALENDORIUS

Organizacijos kviečiamos atsiųsti duomenis apie savo renginius el. paštu info@tevzib.com

Sutrumpinimai:AN = AnapilisPP = Prisikėlimo parapijaLN = Toronto Lietuvių Namai2014

Date/Time Event
December 08, 2019 12:00 am Skautų kūčios
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 08, 2019 12:00 am Choro “Volungė” Kalėdinės muzikos ir giesmių koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 30, 2019 12:00 am Mozaika – tyliosios meno varžytinės
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 09, 2019 12:00 am Toronto Prisikėlimo parapijos vakarienė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 03, 2019 12:00 am Bendras kapų lankymas Šv. Jono lietuvių kapinėse
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 02, 2019 2:00 pm - 5:00 pm Tėviškės žiburių leidybos 70-mečiui skirta paroda “Atspindžiai”
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
October 25, 2019 - October 26, 2019 12:00 am Toronto Prisikėlimo parapijoje naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 05, 2019 9:30 am - 12:00 pm Maironio lietuvių mokyklos pamokos ir Mokslo metų pradžios šventė "SVEIKS, RUDENĖLI"
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 28, 2019 12:00 am Lietuvos kankinių parapijos metinė šventė
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
August 31, 2019 12:00 am Rudeninis piknikas “Kretingos” stovykloje
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
August 25, 2019 2:30 pm - 5:00 pm Maldos kelionė į Kanados kankinių šventovę Midlande
Kanados kankinių šventovė Midlande / Martyrs’ Shrine, Midland Ontario
August 17, 2019 - August 25, 2019 All Day Šeimų stovykla “Romuvoje”
Romuvos stovykla/Romuva scout camp, Sprucedale Canada
August 10, 2019 - August 17, 2019 All Day Romuvos skautų stovykla
Romuvos stovykla/Romuva scout camp, Sprucedale Canada
June 23, 2019 11:00 am - 2:00 pm Joninės - Gegužinė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 16, 2019 12:30 pm - 2:00 pm Minėjimas ir filmo “Pelėdų kalnas” peržiūra
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 15, 2019 - June 16, 2019 All Day Jaunimo stovykla “KRETINGA” kviečia visus į Darbo savaitgalį stovyklavietėje
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
June 08, 2019 10:30 am - 1:00 pm "Toronto Vilties bėgimas /ėjimas"
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 07, 2019 6:00 pm - 9:00 pm Toronto lietuvių Maironio mokyklos ir aukšt. kursų abiturietų išleistuvės
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 02, 2019 10:00 am - 4:00 pm MENO DIRBINIŲ MUGĖ
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
June 02, 2019 All Day Kapų lankymo diena Šv. Jono lietuvių kapinėse
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
May 28, 2019 - May 29, 2019 7:30 pm - 9:00 pm Filmų peržiūra / Film Screening KLMA
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
May 21, 2019 - June 09, 2019 All Day KLMA paroda "Bedruomenė ir paveldas"
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
May 04, 2019 4:00 pm - 6:00 pm “Gintaro” metinis koncertas "Miško pasaka..."
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
May 04, 2019 1:00 pm - 4:00 pm Lietuvių tautodailės instituto visuotinis metinis susirinkimas
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
April 28, 2019 1:00 pm - 3:00 pm Lietuvių Namų organizacijos metinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
April 28, 2019 1:00 pm - 3:00 pm Lietuvių Namų metinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
April 15, 2019 - July 31, 2019 All Day Liaudies muzikos instrumentų paroda Ontario provincijos parlamento rūmuose (Queen’s Park)
Queen’s Park, Toronto Ontario
April 12, 2019 - April 13, 2019 12:00 am Toronto Prisikėlimo parapijos naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 09, 2019 6:00 pm - 8:00 pm Labdaros fondo metinis-visuotinis susirinkimas
Lietuvių slaugos namai “Labdara”/Labdara Lithuanian Nursing Home, Toronto Ontario
April 07, 2019 12:00 am Prisikėlimo parapijos metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 02, 2019 6:30 pm Priskėlimo kredito kooperatyvo narių metinis susirinimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 31, 2019 2:00 pm - 4:00 pm Jaunųjų talentų popietė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
March 09, 2019 12:00 am KLJS Nepriklausomybės taurę
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 03, 2019 9:00 am - 1:00 pm Skautų Kaziuko mugė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 01, 2019 6:30 pm - 9:00 pm Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos šventė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
February 24, 2019 12:00 am Užgavėnės Prisikėlimo parapijoje
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 09, 2019 7:00 pm - 11:00 pm Valentino dienos šokiai
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
January 20, 2019 3:00 pm - 5:00 pm Zephyr Piano Trio koncertas
January 06, 2019 7:30 pm - 10:00 pm Raptors Lietuvių diena
December 09, 2018 4:00 pm - 6:00 pm Toronto lietuvių choro “Volungė” ir Prisikėlimo parapijos kalėdinės muzikos ir maldos vakaras
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 09, 2018 10:00 am - 6:00 pm Rankdarbių išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 02, 2018 12:00 am Kalėdinė popietė vaikams
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 24, 2018 6:00 pm - 11:00 pm Humoro grupės "Nieko rimto" programa "Mūsų gyvenimas'
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 18, 2018 12:30 am Laikraščio "Tėviškės žiburiai" leidėjų susirinkimas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 14, 2018 6:00 pm - 8:30 pm Filmo “Master & Tatyana” (Lietuva) peržiūra
The Royal Cinema, Toronto Ontario
November 10, 2018 All Day Prisikėlimo Parapijos 65-mečio iškilmingas pokylis
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 04, 2018 4:00 pm - 5:00 pm Dokumentinio filmo “Karas 2020” peržiūra
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 04, 2018 2:00 pm - 3:45 pm Anapilio sodybos rudeninis Šv. Jono kapinių bendras lankymas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 04, 2018 - November 30, 2018 12:00 am Kviečiame į parodą
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
November 03, 2018 3:00 pm - 4:30 pm Dokumentinio filmo “Mulai” peržiūra
Kingsway Theatre, Etobicoke Ontario
October 26, 2018 - October 27, 2018 All Day Naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 22, 2018 7:30 pm - 9:00 pm Filmo When we Talk About KGB (Lietuva) peržiūra EstDocs filmų festivalis
October 19, 2018 7:00 pm - 11:00 pm Lietuvių Namų 65-mečio minėjimo vakaras
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
October 07, 2018 11:00 am - 3:00 pm "Mes dar čia" - iškilminga Montrealio lietuvių šventė
Šv.Kazimiero šventovė, Montrealis, Montréal Quebec
October 04, 2018 7:30 pm - 9:00 pm “Žalia gyva” edukacinis spektaklis istorine tema
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 28, 2018 - September 30, 2018 7:00 pm - 5:00 pm Kviečiame į sukaktuvinę Švente - Niekada nenuleisk sparnų
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 28, 2018 - October 18, 2018 All Day Paroda - Niekada nenuleisk sparnų
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 23, 2018 2:00 pm - 6:00 pm Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimas
Toronto City Hall, Toronto
September 22, 2018 12:30 pm - 3:00 pm Lietuvių maldos diena Kanados kankinių šventovėje Midlande
September 22, 2018 8:30 am - 11:00 am Autobusas i Midrando mišias
July 22, 2018 - August 04, 2018 All Day "Kretingos" stovykla lietuviškai kalbantiesiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 08, 2018 - July 21, 2018 All Day "Kretingos" stovykla angliškai kalbantiesiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
June 14, 2018 7:00 pm - 8:30 pm Minėjimas Birželio 1941m. tremimams
June 09, 2018 All Day "Vilties bėgimas”
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 01, 2018 6:00 pm - 9:00 pm 8 klasės abiturientų iškilmingas mokslo metų užbaigimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
May 27, 2018 2:00 pm - 3:45 pm Šv. Jono kapinių bendras lankymas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
May 26, 2018 10:00 am - 11:45 am Maironio Mokyklos 70m šventė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
May 06, 2018 - May 31, 2018 11:00 am - 4:00 pm Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda "Nepriklausomybės akimirksniai 1918-1939"
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
April 29, 2018 All Day Prisikėlimo parapijos metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 22, 2018 All Day Toronto Lietuvių Namų organizacijos narių metinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
April 20, 2018 - April 21, 2018 All Day Naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 15, 2018 4:00 pm - 5:45 pm “Volungės” pavasario koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 22, 2018 3:00 pm - 5:30 pm "Baltic Wave" koncertas
March 20, 2018 6:00 pm - 8:45 pm Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 13, 2018 8:30 am - 5:30 pm Anapilio krepšinio 100-mečio stovykla
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
March 06, 2018 6:30 pm - 8:45 pm Paramos 66tas metinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
March 04, 2018 9:00 am - 11:30 am Kaziuko mugė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 03, 2018 2:00 pm - 3:30 pm "Aliejų iš šimtmečio" koncertas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
February 18, 2018 10:00 am - 12:30 pm Lietuvos atkūrimo 100-metis ir a.a. kun. Petro Ažubalio 100 metų sukaktis
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
February 16, 2018 7:00 pm - 8:45 pm Lietuviškos muzikos koncertas "Skriski skriski Lietuvėlėn…"
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
February 11, 2018 1:30 pm - 3:00 pm V.Kulnio atsiminimų knygos "Lietuviais mes esame gimę" pristatymas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
February 11, 2018 11:00 am - 2:00 pm Šeimų Šventė ir Užgavėnės
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
December 22, 2017 12:00 am - 8:45 pm Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo Kūčios
December 17, 2017 1:00 pm - 4:00 pm Montrealio Kalėdų mugė - "Marché de Noël"
December 15, 2017 All Day Stovyklos "Kretinga" adventinis susikaupimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 10, 2017 All Day Kalėdinės muzikos ir giesmių koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 03, 2017 All Day Skautų Kūčios
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 26, 2017 10:00 am - 4:00 pm Toronto Lietuvių Namų Kalėdinė mugė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 19, 2017 10:00 am - 3:00 pm Labdaros namų pyragų ir rankdarbių pardavimas
Lietuvių slaugos namai “Labdara”/Labdara Lithuanian Nursing Home, Toronto Ontario
November 18, 2017 7:00 pm - 11:00 pm Rudens Vakaras
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 15, 2017 2:00 pm - 3:00 pm Irene Guilford pristato skaitytojams savo knygą
Runnymede Public Library, Toronto
November 12, 2017 All Day Stovyklos "Kretinga" 35-metis
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 05, 2017 - November 26, 2017 11:00 am - 4:00 pm Parodą "Siūlas/Thread" (Pritaikymas ir interpretacija)
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
November 04, 2017 5:30 pm - 9:00 pm Amerikos lietuvių fondo jubiliejinis pokylis
Chicago Marriott Southwest at Burr Ridge, Burr Ridge
October 29, 2017 7:00 pm - 9:00 pm Vyno degustavimo vakaras
Baras “Lokys”/Bar “Lokys”, Toronto
October 28, 2017 4:30 pm - 9:00 pm Prisikėlimo Parapijos Vakarienė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 14, 2017 5:00 pm - 7:00 pm Kieno Napoleonas skaniausias? Kepkime pyragus paremti "Labdara"
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 13, 2017 - October 20, 2017 6:00 pm - 9:00 pm Baltiečių meno paroda Montrealyje
Viva Vida Art Gallery and Art Centre, Pointe Claire
September 17, 2017 3:00 pm - 8:00 pm Lietuvos kankinių parapijos metinė šventė
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 16, 2017 9:00 am - 12:00 pm Maironio mokyklos pirma diena pamokų
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
September 15, 2017 - September 17, 2017 All Day Kanados Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
September 10, 2017 1:00 pm - 2:00 pm Toronto jaunimo choras
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
September 08, 2017 - September 09, 2017 All Day Rudens naudotų daiktų išpardavimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
August 23, 2017 12:00 pm - 2:00 pm Juodojo kaspino diena
August 06, 2017 - August 12, 2017 All Day Romuvos skautų stovykla
Romuvos stovykla/Romuva scout camp, Sprucedale Canada
July 30, 2017 - August 05, 2017 All Day Kretingos šeimų stovykla
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 28, 2017 - July 30, 2017 All Day Kanados Lietuvių Dienos Otavoje
July 16, 2017 - July 29, 2017 All Day Kretingos stovykla lietuviškai kalbantiesiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 02, 2017 - July 15, 2017 All Day "Kretingos" stovykla angliškai kalbantiesiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
June 25, 2017 11:00 am Labdaros slaugos namų 15-mečiui atzymėti Mišios ir atvirų durų popietė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 13, 2017 8:00 pm - 9:30 pm Birželio 1941m. tremimų minėjimas
June 11, 2017 9:30 am - 11:00 am "Toronto Challenge" eitynės paremti Labdaros slaugos namus
Toronto City Hall, Toronto
June 10, 2017 All Day Vilties bėgimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 04, 2017 All Day Pavasarinė kapų lankymo diena
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
June 02, 2017 - June 04, 2017 6:30 pm - 1:30 pm ŠALFASS žaidynes
June 02, 2017 - June 18, 2017 All Day Rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
May 14, 2017 1:00 pm - 2:30 pm Vaikų choro “Gintarėliai”metinis koncertas "Nuo Tavęs man šviesu"
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 28, 2017 - April 29, 2017 All Day Naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 16, 2017 11:00 am - 12:30 pm Marginimo laimėtojai bus apdovanoti
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 09, 2017 11:00 am - 12:00 pm Velykinių margučių įvertinimas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 02, 2017 11:00 am - 12:30 pm Kviečiame vašku marginti kiaušinius
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 02, 2017 All Day Metinis Prisikėlimo Parapijos susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 11, 2017 4:00 pm - 6:30 pm Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
March 11, 2017 4:00 pm - 6:30 pm Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
March 05, 2017 8:00 am - 2:00 pm Toronto Skautų Kaziuko Mugė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 02, 2017 - March 04, 2017 All Day Toronte rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 18, 2017 3:00 pm - 4:30 pm Vankuverio lietuvių Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
February 05, 2017 11:00 am - 12:15 pm Anapilio parapijos visuotinis susirinkimas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
January 15, 2017 3:00 pm - 5:00 pm Toronto "Raptors" krepšinio klubo 7-ta Lietuvių Diena
December 18, 2016 2:30 pm - 4:00 pm Lietuvių Namų kalėdinės eglutė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
December 16, 2016 All Day Stovyklos “Kretinga” Advento susikaupimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 13, 2016 7:00 pm - 8:45 pm KLB Toronto apylinkės tarybos metinis ataskaitinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
December 11, 2016 All Day Kalėdinis koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 04, 2016 4:00 pm - 7:00 pm Skautų Kūčios
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 03, 2016 3:00 pm - 6:00 pm BC lietuvių bendruomenės Kalėdų šventę 2016 m
December 02, 2016 7:00 pm - 9:00 pm Pianisto Luko Geniušo koncertas
November 26, 2016 11:00 am - 12:00 pm Metinis tevų susirinkimas
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
November 11, 2016 7:00 pm - 11:00 pm KLJS - Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos suvažiavimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 11, 2016 - November 13, 2016 All Day Kanados Lietuviu Jaunimo Sajungos 40-metis
October 28, 2016 - November 20, 2016 All Day Montrealio Lietuvių Menininkų Paroda
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
October 22, 2016 6:00 pm - 9:00 pm “Rudens šokių” vakaras
October 21, 2016 - October 22, 2016 All Day Naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
September 25, 2016 3:00 pm - 5:00 pm Anapilio parapijos šventė "Lietuvos kankiniu atlaidai"
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 17, 2016 9:00 am - 12:00 pm Toronto Maironio Mokyklos nauji mokslo metai
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
August 27, 2016 11:00 am - 12:15 pm Juodojo kaspino dienos minėjimas
August 25, 2016 7:30 pm - 9:30 pm "Zephyr" fortepijoninis trio
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
July 17, 2016 - July 30, 2016 All Day "Kretingos" stovykla lietuviškai kalbantiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 03, 2016 - July 16, 2016 All Day “Kretingos” stovykla angliškai kalbantiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
June 30, 2016 - July 03, 2016 12:00 am XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė
June 26, 2016 2:00 pm - 6:00 pm Joninės Kalgaryje
June 25, 2016 3:00 pm - 6:00 pm Joninių šventė su Londono lietuviais
June 14, 2016 7:00 pm - 9:30 pm Tremties dienos minėjimas
June 12, 2016 9:30 am - 12:00 pm "Toronto Challenge" - 5km bėgimas-5km ėjimas-1km ėjimas
June 11, 2016 11:00 am - 2:00 pm Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis BBQ
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 11, 2016 11:00 am - 1:45 pm “Vilties bėgimas”
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 10, 2016 6:45 pm - 9:45 pm Maironio Mokyklos abiturientų baigimo išleistuvės
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 04, 2016 9:00 pm - 11:30 pm 2016m "Euro" balius
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
June 04, 2016 9:30 am - 12:00 pm Linų šventė Toronto Maironio Mokykloje
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
June 04, 2016 All Day Labdaros Slaugos namų "Auksinis Pokylis"
May 31, 2016 - June 01, 2016 All Day Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje rengią piliečių priėmimą konsuliniais klausimais
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
May 07, 2016 4:00 pm - 7:00 pm Toronto "Gintaras" metinis koncertas "Ak norėtum grįžti"
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 30, 2016 9:30 am - 12:00 pm Knygnešių šventė toronto Maironio mokykloje
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
April 22, 2016 - April 23, 2016 All Day Vartotų drabužių ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 14, 2016 7:00 pm - 8:45 pm Kanados Lietuvių Fondo metinis narių susurinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 08, 2016 8:00 pm - 10:30 pm "Sandra & Savage" kviečia pasiklausyti 1980-ųjų populiarių disco dainų programoje "Neblėstanti meilė"
The Meeting House, Oakville Canada
April 07, 2016 7:00 pm - 8:30 pm Lietuvių slaugos namai "Labdara" metinis susirinkimas
Lietuvių slaugos namai “Labdara”/Labdara Lithuanian Nursing Home, Toronto Ontario
April 03, 2016 All Day Metinis parapijos susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 19, 2016 2:00 pm - 5:00 pm Britų Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės Velykų šventė
March 06, 2016 9:00 am - 12:00 pm Toronto skautų Kaziuko mugė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 27, 2016 6:00 pm - 9:00 pm Lietuvos nepriklausomybės dviejų tautinių švenčių minėjimai su akordeonistu Martynu Levickiu
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
December 25, 2015 9:00 am - 12:00 pm Kalėdų dienos Mišios Prisikėlimo Parapijoj
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 25, 2015 8:45 am - 11:00 am Kalėdų ryto mišios Anapilio Parapijoj
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
December 24, 2015 10:00 pm - 11:00 pm Bernelių Mišios Anapilio Parapijoj
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
December 24, 2015 9:00 pm - 10:00 pm Bernelių Mišios Prisikėlimo Parapijoj
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 13, 2015 12:00 pm - 3:00 pm Montrealio lietuvių Kalėdų eglutė
Aušros Vartų Parapija/Gates of Dawn Parish, Montreal
December 13, 2015 All Day Volungės Kalėdinis koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 12, 2015 4:00 pm - 7:00 pm Britų Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės Kalėdinis vakaras
December 12, 2015 9:30 am - 12:00 pm Maironio Mokyklos Kalėdinė Eglutė
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
December 11, 2015 All Day Stovyklos “Kretinga” Adventinis susikaupimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 06, 2015 4:00 pm - 7:00 pm Skautų kūčios
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 06, 2015 11:00 am - 2:00 pm Aušros Vartų parapijos Kalėdinė mugė
Aušros Vartų Parapija/Gates of Dawn Parish, Montreal
November 29, 2015 5:00 pm - 7:30 pm “Valdas ir DAMOS” koncertas “Baltas paukštis”
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 15, 2015 2:00 pm - 5:00 pm Andrius Kulikauskas pasirodymas Toronte (Dainos Teatras, Keistuoliu Teatras)
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 15, 2015 10:00 am - 3:00 pm Labdaros slaugos namų pyragų ir rankdarbių išpardavimas
Lietuvių slaugos namai “Labdara”/Labdara Lithuanian Nursing Home, Toronto Ontario
November 14, 2015 6:00 pm - 9:00 pm Rudens šokiai
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 14, 2015 9:15 am - 10:30 am Maironio Mokyklos metinis susirinkimas
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
November 14, 2015 - November 28, 2015 12:00 am Toronte Europos sąjungos kino festivalis
November 07, 2015 5:00 pm - 8:00 pm Prisikėlimo Parapijos vakarienė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 01, 2015 - November 15, 2015 11:00 am - 4:00 pm Dainos Puterienės dailės fotografijų paroda "Stiklas - naujoje šviesoje"
Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives, Mississauga Canada
November 01, 2015 All Day Kapinių lankymas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
October 31, 2015 3:00 pm - 5:00 pm Prof.Dr. Alfredo Bumblausko paskaita: "Liepos 6-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji: Lietuvos valstybės istorijos viršukalnės"
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
October 24, 2015 3:00 pm - 6:00 pm 62-osios Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo rungtynės
October 23, 2015 - October 24, 2015 All Day Naudotų rūbų ir daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 18, 2015 3:00 pm - 4:00 pm Filmas apie Baltijos universitetą
October 17, 2015 5:00 pm - 10:00 pm "Volungės" 40-mečio šventė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 04, 2015 All Day Prisikėlimo Parapijos metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
September 27, 2015 All Day Lietuvos kankinių parapijos šventė
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
September 26, 2015 9:00 am - 12:30 pm Lituanistiniai kursai
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
September 18, 2015 - September 20, 2015 9:00 pm - 10:00 am KLJS 40m. suvažiavimas
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
August 28, 2015 - August 30, 2015 All Day Vasagos beisbolo savaitgalis 2015
July 26, 2015 - August 08, 2015 All Day "Kretingos" stovykla lietuviškai kalbančiam jaunimui
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 12, 2015 - July 25, 2015 All Day "Kretingos" stovykla angliškai kalbančiam jaunimui
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 03, 2015 - July 05, 2015 All Day Dešimtoji išeivijos Dainų šventė “Padainuosim dainų dainelę”
June 14, 2015 4:00 pm - 6:00 pm Sibirinių trėmimų minėjimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 07, 2015 All Day Sutvirtinimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 07, 2015 - June 28, 2015 All Day Skulptūros ir fotografijų parodą "Įkvėpimo atradimas" pirmoje "Kanados lietuvių kūrybos" serijoje
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
June 07, 2015 All Day Kapinių lankymas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
May 30, 2015 All Day Vilties bėgimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
May 23, 2015 - May 24, 2015 All Day ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybos
May 16, 2015 - May 17, 2015 All Day Montrealio Lietuvių dainų dienos
May 10, 2015 1:00 pm - 3:00 pm Motinos dienos pietus
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
May 03, 2015 All Day Pirma komunija
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
May 02, 2015 All Day KLB krašto tarybos metinis susirinkimas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
April 26, 2015 All Day Lietuvių Namų metinis susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
April 23, 2015 6:00 pm - 8:00 pm KLF -Kanados lietuvių fondo metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 22, 2015 All Day KLB Toronto apylinkės tarybos susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 19, 2015 1:00 pm - 5:00 pm Labdaros fondo metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 17, 2015 - April 18, 2015 All Day Vartotų daiktų išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 14, 2015 7:00 pm - 8:45 pm Romuvos stovyklos metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 12, 2015 11:00 am - 2:00 pm a.a. J.Govėdo atminimo mišios su choru "Volungė" ir prisiminimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 11, 2015 All Day Lietuvių tautodailės instituto metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 05, 2015 All Day Velykos
March 24, 2015 5:30 pm - 8:00 pm RCU eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 22, 2015 12:30 pm - 2:30 pm Paramos metinis narių susirinkimas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
March 08, 2015 All Day Skautų Kaziuko mugė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 21, 2015 6:00 pm - 10:00 pm Lietuvos nepriklausomybės šventė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 21, 2015 12:00 am Lietuvos Nepriklausomybės šventė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 16, 2015 All Day Vasario 16-ta, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
January 25, 2015 4:00 pm - 6:30 pm Žalios Lankos komedija "Vakarienė Vištidėje"
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
January 18, 2015 3:30 pm - 6:00 pm Toronto Raptors krepšinio klubo 5-ta Lietuvių Diena
Air Canada Centre, Toronto Canada
January 18, 2015 12:30 pm - 2:30 pm Lietuvos laisvės gynėjų minėjimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
January 17, 2015 - January 18, 2015 8:00 am - 2:00 am KLJS krepšinio savaitgalis
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 29, 2014 - December 31, 2014 All Day Naujų metų sutikimas Toronte
December 24, 2014 12:00 am Trečiadienį – Kūčios
December 21, 2014 12:00 am Žiemos pasaka - Kalėdų Eglutė
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
December 18, 2014 6:00 pm - 8:00 pm Kretingos stovyklos metinės Advento mišios ir Kalėdinis vakaras
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 14, 2014 4:30 pm - 6:30 pm Kalėdinis koncertas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 13, 2014 10:00 am - 12:00 pm Maironio Mokyklos Kalėdinis Pasirodymas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
December 07, 2014 11:00 am - 2:00 pm Rankdarbių pamoka ir menininkų paroda/rankdarbių išpardavimas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 30, 2014 12:00 am Skautų Kūčios
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 29, 2014 12:00 am "Rudens ritmai" koncertas
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 16, 2014 2:00 pm - 5:00 pm Teatras "Žalios lankos" vaidina Vakarienė vištidėje
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
November 09, 2014 10:00 am - 3:00 pm Labdaros kasmetinis pyragų ir meno dirbinių išpardavimas
Lietuvių slaugos namai “Labdara”/Labdara Lithuanian Nursing Home, Toronto Ontario
November 08, 2014 5:30 pm - 8:00 pm Do Re Mi - draugų būry!
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
November 02, 2014 11:00 am - 4:00 pm "Čia - Mūsų Visų Paveldas" Atvirų durų diena, Kanados lietuvių muziejuje archyve
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
November 02, 2014 12:00 am Rudeninis kapinių lankymas
Anapilio Sodyba/Anapilis Lithuanian Martyrs’ Catholic Church, Mississauga Canada
October 25, 2014 6:00 pm - 10:00 pm Rudens Šokiai
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada
October 24, 2014 - October 25, 2014 12:00 am Vartotų daiktų ir drabužių išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
October 18, 2014 12:00 am Metinę parapijos vakarienė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
September 13, 2014 9:30 am - 12:00 pm Maironio Mokyklos aukštesniųjų lituanistinių kursų registraciją
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
September 13, 2014 9:00 am - 12:00 pm Maironio Mokyklos Registracija
Maironio Lietuviška Mokykla/Maironis Lithuanian Saturday School, Toronto
September 12, 2014 - September 14, 2014 12:00 am Kanados Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
August 19, 2014 12:00 am TŽ pirmas nr. po atostogų
August 10, 2014 - August 16, 2014 12:00 am "Kretingos" šeimų stovykla
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 22, 2014 12:00 am Paskutinis TŽ nr. prieš vasaros pertrauką
Savaitraštis Tėviškės žiburiai /The Lights of Homeland Lithuanian Weekly, Mississauga
July 20, 2014 - August 02, 2014 12:00 am "Kretingos" stovykla lietuviškai kalbantiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
July 06, 2014 - July 19, 2014 12:00 am "Kretingos" stovykla lietuviškai nekalbantiems
Kretingos Stovykla/Camp Kretinga, Wasaga Beach
June 30, 2014 12:00 am Išganytojo parapijos vartotų daiktų išpardavimas
June 22, 2014 12:00 am Maldininkų kelionė į Midlandą
June 07, 2014 - June 08, 2014 12:00 am "Romuvos" stovyklos darbo savaitgalis
June 06, 2014 12:00 am Maironio mokyklos užbaigimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
June 01, 2014 12:00 am Kapinių lankymas
May 31, 2014 12:00 am "Dainos" choro 20-metis
April 20, 2014 12:00 am Velykos
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 11, 2014 - April 12, 2014 12:00 am Vartotų daiktų ir drabužių išpardavimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
April 06, 2014 12:00 am KLF metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 30, 2014 - April 30, 2014 12:00 am Labdaros fondo metinis susirinkimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 29, 2014 - April 29, 2014 12:00 am Maironio mokyklos Donelaičio minėjimas
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
March 16, 2014 12:00 am Vargonininkė Jūratė Landsbergytė
Prisikelimo Parapija/Resurrection Parish, Toronto
February 08, 2014 - March 08, 2014 12:00 am Valentino dienos šokiai
Lietuviu Namai/Lithuanian House, Toronto Canada