Pranešimai

Ambasadoriaus susitikimai Toronte ir Vasagoje

Rugsėjo 26-28 dienomis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius  lankėsi Toronte ir Vasagoje (Wasaga Beach, On).  Čia  įvyko susitikimai su Lietuvos gen.garbės konsulu Toronte P....

Ar balsuosi Lietuvos seimo rinkimuose?

Balsuoti užsienyje Lietuvos seimo rinkimuose jau registravosi per 40,000 rinkėjų, registracijai einant į pabaigą, sako Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė. „Naujausiais duomenimis, jau...

Delhi, Ontario. Šv. Kazimiero parapijos žinios

Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus. Džiaugiamės, kad mūsų parapijos troškimas...

Montrealis. Aušros Vartų parapijos žinios

Parapijos choro koordinatorius Antanas Mickus dėkoja choro dirigentui ir vargonininkui Aleksandrui Stankevičiui ir visiems choristams, kurie grojo ir giedojo per visą 2019 – 2020...

Šiluvos Mergelės Marijos bendrijos žinios

London, Ontario Naudojamoje Londono šventovėje galioja tos pačios taisyklės pandemijos metu kaip ir Delhi parapijoje. Kadangi dabar negalima susirinkti parapijos salėje ir atšvęsti savo parapijos metinės...

Aušros Vartų parapijos žinios

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas vyks parapijos salėje rugsėjo 27. ateinantį sekmadienį, po 10.30 v.r. Mišių. Susirinkime bus pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita ir...

Nick Nurse lieka su “Raptors”

Po skaudaus “Raptors” (Kanada, Toronto) pralaimėjimo NBA atrankinėse varžybose ir praradus teisę kovoti toliau, buvo spėliojama dėl  komandos trenerio Nick Nurse ateities. Paprastai dėl...

“US Open”  laimėtojai

“US Open“ turnyre rugsėjo 13 d. po įspūdingos kovos triumfavo Dominic Thiem . Austras 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) nugalėjo vokietį Alexander Zverev ....

Pagerbtas išeivijos „skausmo skulptorius“

Taip Lietuvoje gimusį ir Kanadoje gyvenusį skulptorių Jokūbą Dagį pavadino Algirdas Butkevičius savoapybraižoje apie šio menininko gyvenimą ir kūrybą. Vyresnioji išeivijos karta Kanadoje, o...

Neužmirštamos vasaros lietuvių stovyklose

Kanados muziejaus-archyvo tinklalapyje lithuanian heritage.ca neseniai pristatytos dvi naujos virtualios parodos „Lietuvių vasaros stovyklos“ ir „Kanados įnašas Lietuvos kelyje į nepriklausomybę 1987-2004. Atspindžiai spaudoje“. Prieš...

Pasaulio lietuvių jaunimo vasara Lietuvoje

Jau antri metai Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) suburia lietuvių kilmės jaunuolius iš viso pasaulio stovyklai Lietuvoje vadovavimo įgūdžių ugdymo, ambasadoriavimo ir lietuvybės temomis. Stovykla...

„Nepriklausomybės tiltai“

Užsienio lietuvių jungtinis jaunimo muzikinis spektaklis Lietuvos nepriklausomybei – dainavo ir mokėsi Lietuvos istorijos Liepos 25-osios, ketvirtadienio vakarą, Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio bažnyčioje Rumšiškėse...
- Advertisement -
- Advertisement -

Maironio mokyklos žinios

Maironio mokyklos žinios

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

POPULIARIOS

X