Pranešimai

Maironio mokyklos žinios

Tėveliai!  Prašome registruoti  mokinius prieš rugsėjo 25 d. internetu  www.tcdsb.org/intlang 2020m. - 2021 m. mokslo metams. Tuomet galėsime suskirstyti klases ir sudaryti metų planus....

Aušros Vartų parapijos žinios

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas vyks parapijos salėje rugsėjo 27. ateinantį sekmadienį, po 10.30 v.r. Mišių. Susirinkime bus pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita ir...

Aušros Vartų parapijos žinios

Aušros Vartų parapijos metinis susirinkimas vyks parapijos salėje rugsėjo 27. ateinantį sekmadienį, po 10.30 v.r. Mišių. Susirinkime bus pristatyta 2019 m. finansinė apyskaita ir...

Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Gražiai praėjo talka parapijoje, atėjo padėti  11 žmonių: 6 parapijos komiteto nariai, 4 parapijiečiai ir klebonas. Iki vidudienio per talką buvo nupjauta daug šakų...

Delhi ON, Šv. Kazimiero parapijos žinios

* Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus. Visos nuorodos lietuviškai...

London, ON, Šiluvos Mergelės Marijos bendrijos žinios

* Naudojamoje Londono šventovėje galioja tos pačios taisyklės pandemijos metu kaip ir Delhi parapijoje. * Kadangi dabar negalima susirinkti parapijos salėje ir atšvęsti savo parapijos...

Nick Nurse lieka su “Raptors”

Po skaudaus “Raptors” (Kanada, Toronto) pralaimėjimo NBA atrankinėse varžybose ir praradus teisę kovoti toliau, buvo spėliojama dėl  komandos trenerio Nick Nurse ateities. Paprastai dėl...

“US Open”  laimėtojai

“US Open“ turnyre rugsėjo 13 d. po įspūdingos kovos triumfavo Dominic Thiem . Austras 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) nugalėjo vokietį Alexander Zverev ....

Pagerbtas išeivijos „skausmo skulptorius“

Taip Lietuvoje gimusį ir Kanadoje gyvenusį skulptorių Jokūbą Dagį pavadino Algirdas Butkevičius savoapybraižoje apie šio menininko gyvenimą ir kūrybą. Vyresnioji išeivijos karta Kanadoje, o...

Neužmirštamos vasaros lietuvių stovyklose

Kanados muziejaus-archyvo tinklalapyje lithuanian heritage.ca neseniai pristatytos dvi naujos virtualios parodos „Lietuvių vasaros stovyklos“ ir „Kanados įnašas Lietuvos kelyje į nepriklausomybę 1987-2004. Atspindžiai spaudoje“. Prieš...

Pasaulio lietuvių jaunimo vasara Lietuvoje

Jau antri metai Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) suburia lietuvių kilmės jaunuolius iš viso pasaulio stovyklai Lietuvoje vadovavimo įgūdžių ugdymo, ambasadoriavimo ir lietuvybės temomis. Stovykla...

„Nepriklausomybės tiltai“

Užsienio lietuvių jungtinis jaunimo muzikinis spektaklis Lietuvos nepriklausomybei – dainavo ir mokėsi Lietuvos istorijos Liepos 25-osios, ketvirtadienio vakarą, Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio bažnyčioje Rumšiškėse...
- Advertisement -
- Advertisement -

Maironio mokyklos žinios

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

POPULIARIOS

X