ŠALFASS pranešimas

Mieli ŠALFASS bendruomenės nariai,

Mūsų organizacijos Valdyba ir toliau nuosekliai stebi pasaulyje besiklostančią padėtį ir įvykius, susijusius su koronaviruso (COVID-19) pandemija.
Deja, tenka labai apgaileistaujant pranešti, kad š.m. gegužės mėn. 15-17 dienomis numatytos jubiliejinės 70-osios ŠALFASS sporto žaidynės Čikagoje atidedamos vėlesniam laikotarpiui. Jūsų visų sveikata ir gerbūvis mums yra svarbiausi, todėl turime imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintume sporto renginių dalyvių, žiūrovų ir savanorių saugumą. Mes palaikome pastovų ryšį su medikais, visomis mokymo įstaigomis ir kitomis institucijomis, kas ir padeda priimti optimaliausius sprendimus dėl įvairių ŠALFASS varžybų.
ŠALFASS Valdyba puikiai supranta, kad visa mūsų bendruomenė nekantriai laukė šių žaidynių, taigi artimiausiu metu pranešime, kuomet bus papildomos informacijos apie sekančią numatomą jų datą ir visus mūsų organizacijos renginius jubiliejiniais metais, o kol kas nuoširdžiai dėkojame už kantrybę šiais sudėtingais laikais.

Laurynas (Larry) R. Misevičius, ŠALFASS valdybos pirmininkas