Alain Stanke: vieno gyvenimo per maža

Montrealis

Iki rugsėjo pabaigos dar galima aplankyti Alain Stanke, Montrealyje gyvenančio lietuvio, kūrybos parodą “Romans des bois”. Ji veikia 355 rue Marguerite D’Youville (kampas su rue Saint-Pierre), senajame Montrealyje, prie požeminio traukinio stoties lace-D’Armes. Paroda veikia ketvirtadieniais – sekmadieniais, 11 v.r- 7v.v. Įėjimas į parodą nemokamas.

Alain Stankės, 86-erių metų amžiaus montrealiečio, vardas ir darbai kultūros, žurnalistikos, leidybos srityje gerai žinomi ne tik Kvebeko provincijoje, bet ir visoje Kanadoje ir už jos ribų. Galima tik stebėtis šio lietuvio daugiašakiu talentu ir kūrybine energija meno ir  kultūros,visuomeninės veiklos srityse.

Alain Stanke (Aloyzas – Vytas Stankevičius) gimė 1934 metais, vaikystę praleido Lietuvoje, Kaune. Kaip ir daugelį kitų lietuvių, II Pasaulinis karas priverstinai išbloškė dešimtmetį  Aloizą -Alain iš gimtųjų namų. Po nelengvų išbandymų, karui pasibaigus , Alain atsidūrė Paryžiuje, ten ir mokėsi. Nuo 1951 gyvena Kvebeko provincijoje, Montrealyje. Čia studijavo  literatūrą ir vertimą, kartu pradėjo ir žurnalisto karjerą įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose Le Petit Journal, Photo Journal, Perspectives, Maclean’s, Radio-Canada, Télé-Métropole. Per dešimtmečius Alain Stanke tapo populiariu TV laidų , radijo programų kūrėju ir vedėju. Kaip prodiuseris, jis parengė daugybę programų, pokalbių ir dokumentinių filmų apie pasaulyje žinomas asmenybes meno, pramogų ir politikos, kultūros srityse. (Nixon, Gaddafi, Henry Miller ir kt.). 2001 m. visi jo kūriniai buvo paaukoti Cinémathèque Québécois. Kaip Kanados korespondentas (per New York Times Syndicate) parengė ir paskelbė dešimtis įdomių rašinių pasaulio spaudoje.

Nemažai metų A.Stankė yra paskyręs ir leidybinei veiklai. Iš pradžių vadovavo leidyklai les Editions l’Homme, vėliau įsteigė nuosavą leidyklą. Per 42 metus išleido daugiau kaip 2000 leidinių ,tarp jų labai svarbius kanadiečiams “The Canadian encyclopedia” ir “La Mémoire du Québec”, pasiūlė skaitytojams daugelį Kanados ir pasaulyje žinomų autorių kūrinių. Netrumpas ir paties rašytojo kūrybos sąrašas – beveik trys dešimtys ese, biografinių apybraižų, atsiminimų apie vaikystę ir Lietuvą.

Kaip pristatoma Kanados enciklpedijoje, Alain Stanke gyvenimo dešimtmečiai užpildyti ir kita labai įvairia visuomenine, socialinės krypties veikla. Nemažai laiko šis kultūros ir visuomenės veikėjas paskyrė darbui įvairiuose fonduose ir komisijose, lavinant jaunimą, ugdant skaitymo įgūdžius, skatinant valstybės istorijos ir paveldo pažinimą bei kūrybiškumą. Todėl ir šiame leidinyje skelbiamas Alain skirtų apdovanojimų ir valstybinių įvertinimų sąrašas labai ilgas, tarp jų ir labai svarbūs garbės vardai. Už ilgametę kūrybinę ir visuomeninę, humanitarinę veikla Alain Stankei suteikti Kanados garbės ordino nario (1998) ir Kvebeko provincijos garbės ordino riterio vardai (2003).

Šalia šios veiklos Alain Stanke atranda laiko ir meninei  kūrybai – medžio skulptūrai. Pasirinkdamas savo drožiniams įvairią medieną, skulptorius dažniausiai ją paverčia knyga, bene svarbiausiu kultūros ir paveldo simboliu, pabrėždamas jos reikšmę žmonijos kultūrai. Neatsitiktinai prie skulptūrų autorius parenka savo mėgstamų autorių posakius. Jaukios, žaismingos mažosios medžio skulptūros atspindi glaudų kultūros ir gamtos ryšį, taip pat artimos ir lietuviškajai medžio drožybos tradicijai. Dabartinė paroda tik viena iš daugelio buvusių praeityje. Parodos pristatymo  kataloge galima suskaičiuoti daugiau kaip 30 autorinių ir grupinių parodų, surengtų Kanadoje, Meksikoje, Italijoje, Paryžiuje. Alain Stankės medžio skulptūrų yra įsigiję muziejai Meksikoje, Paryžiuje, Italijoje, Lietuvoje, bene gausiausią rinkinį autorius yra padovanojęs Trois Riviere muziejui Kvebeko provincijoje.

Alain Stanke medžio skulptūrų nuotraukos iš parodos katalogo internete: