Aptarti Labdaros fondo veiklos metai

Labdaros fondo  valdyba 2019/2020 m.m.

Šių metų spalio 15-tą dieną nuotoliniu būdu įvyko Labdaros Fondo metinis visuotinis narių susirinkimas.

Dėkojame. Algiui Simonavičiui, sklandžiai pravedusiam pirmą istorijoje nuotolinį Labdaros fondo metinį narių susirinkimą.

Susirinkusius Labdaros fondo narius pasveikino Direktorių valdybos vice-pirmininkė Elena Stankus-Lelis. Savo pasisakyme ji patvirtino, jog Direktorių valdyba praėjusiais  metais rinkosi aptarti einamųjų reikalų kiekvieną mėnesį. Užklupus COVID-19, valdyba rinkosi ir posėdžiavo nuotoliniu būdu.

Fondo valdyba eiliniame posėdyje

Labdaros slaugos namų vadybos skyrius, atstovaujami Robert Berg ir Michael Bauch, taip pat slaugos namų administratorė Laura Puteris kiekvieną mėnesį pristatydavo mėnesio ataskaitas raštu. Valdyba aptardavo finansines ataskaitas, vyriausybės finansinę paramą ir bet kokius pakeitimus, susijusius su „Labdaros“ slaugos namų gyventojų priežiūra bei slauga, svarstydavo Labdaros darbuotojų reikalus.

Vyriausybės teikiama finansinė pagalba padeda, bet kartu ir įpareigoja. Šiemet ypač svarbu buvo sekti Sveikatos ministerijos ir ilgalaikės slaugos, vietinės sveikatos integracijos tinklo, taip pat ilgalaikės slaugos namų priežiūros atskaitomybės susitarimo. Užklupus COVID-19, vyriausybė pastoviai diegė/diegia naujus įstatymus, susijusius su slaugos namų veiklos reguliavimu.

Nuo 2019 Labdaros Fondo metinio visuotinio narių susirinkimo buvo atlikta nemažai projektų, o Direktorių valdyba  remia slaugos namų gyventojų ir darbuotojų reikmes, rūpinasi slaugos namų priežiūra ir jų gyventojų sveikata.

Per pastaruosius metus atlikti šie darbai: 1-ame ir 2-ame aukšte pakeistos grindys, išimti seni kilimai; įrengta balandžių atbaidymo sistema 2-ajame aukšte; 2019-ųjų rudeni pakeista medicinos personalo iškvietimo sistema; Įsigyta ir prijungta nauja krosnis virtuvėje, maisto maišytuvas; nupirkta nauja  grindų valymo mašina; nuolat tvarkoma slaugos namų aplinka.

Gaila, tačiau dėl COVID-19 pandemijos ir karantino  keletą planuotų projektų teko atidėti vėlesniam laikui. Kovai su virusu teko imtis skubių ir privalomų veiksmų.

Esame be galo dėkingi slaugos namų administratorei Laurai Puteris ir jos komandai: Beatai Malizia, Ritai Byrai, Vladui Sinilai, Lilijanai Gavrilovič.

COVID-19  grėsmės  pakeitė „Labdaros“ organizacijos funkcijas. Ontario provincijos taisyklės uždraudė bet kokius renginius slaugos namuose ar už jų ribų. Netekome galimybės organizuoti įprastinių pyragų, rankdarbių išpardavimo ir kitų renginių, tačiau esame dėkingi sulaukę paramos, aukų iš mūsų bendruomenės.

Dėkojame ir atsisveikiname su mūsų Direktorių valdybos pirmininku Antanu Bušinsku. Pasigesime jo darbo bei vadovavimo mūsų komandai.

Atsisveikiname ir dėkojame už ilgus darbo metus valdybos iždininkei Virginijai Pečiulis ir Rūtai Valaitis, kuri kruopščiai rūpinosi slaugos kokybės reikalais.

Po pirmininkės pranešimo buvo išklausyta valdybos iždininkės Virginijos Pečiulis atsakingai paruošta finansinė ataskaita.

Didelių išbandymų akistaton šiemet stojo ir mūsų konsultantai (Assured Care Consulting). Vadybininkas Robert Berg susirinkusiems paaiškino savo pranešime, kaip „Labdaros“ slaugos namai sugebėjo prisitaikyti prie žaibiškai kintančių aplinkybių ir finansinių pataisų. Džiugu, kad šių metų išlaidos neviršijo mūsų biudžeto ir slaugos namų finansinė padėtis išliko stabili.

E.Stravinskas, pateikęs vidaus revizijos ataskaitą, patvirtino, jog jokių finansinių pažeidimų nerasta. Finansų  auditoriaus pranešimas (Roger Chaplin) taip pat buvo teigiamas.

Po pranešimų buvo tvirtinamas auditorius 2020-21-iems metams. Juo ir vėl patvirtintas Roger Chaplin.

„Labdaros“ gyventoja karantino metu bendrauja su saviškiais

Galiausiai žodį tarė „Labdaros“ slaugos namų administratorė Laura Puteris. Ji patvirtino, jog kovo mėnesį, paskelbus pandemiją, slaugos namai buvo ypač paveikti. Teko uždrausti gyventojų lankymą, gyventojams nebuvo leista išvykti iš Labdaros. Tai buvo vienas iš sunkiausių sprendimų. Teko prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų. Slaugos namų personalo dėka buvo organizuojami video susitikimai ir pasimatymai pro langą su šeimos nariais. Dalis personalo paliko slaugos namus, o tie, kurie liko „Labdaroje“, dirbo viršvalandžius, stengdamiesi užtikrinti rūpestingą gyventojų priežiūrą ir saugumą. Esame dėkingi „Labdaros“ darbuotojams ir apgailestaujame, jog negalime tinkamiau jiems atsilyginti, nes valdžia neleidžia algų padidinti daugiau nei 1%. Didelių nepatogumų atnešė gyventojų, personalo ir šeimos narių COVID-19 testavimas. Yra sunku atlikti testą ir gauti jo rezultatus laiku.

Pandemijos metu vyriausybės skirtos lėšos kovai su virusu buvo panaudotos įsigyti planšetėms ir kompiuteriams, dezinfekuojančioms medžiagoms, veido apdangai, apsaugos kaukėms, apsauginiams kostiumams personalui, padėklams prie lovų ir kitoms, kovai su COVID-19 apsisaugoti, priemonėms.

Tačiau didžiausia parama „Labdaros“ slaugos namams yra mūsų bendruomenės palaikymas. Slaugos namai nuolat gauna daug paramos ir finansinių aukų iš gyventojų šeimų, mūsų draugų ir lietuvių bendruomenės. „Labdara“ sulaukė visokeriopos pagalbos: kavos su pyragaičiais, picos priešpiečių, gėlių, dovanų kortelių darbuotojams, dezinfekuojančio skysčio rankoms, Keurig kavos aparato ir kavos, net ir masažo kėdės darbuotojams jų pertraukų metu. Darbuotojai sulaukė daug „ačiū“ kortelių ir „ačiū“ video, sukurtą mūsų  Direktorių valdybos. Esame dėkingi visiems prisidėjusiems. Be Jūsų,  nebūtų mūsų!

Labdaros fondo paskatinimas Labdaros darbuotojams: Padėkos vaizdo įrašas, gėlės ir dovanų kortelės; prisimenant  Florence Nightingale – sanitarijos reikmenų dovanėlės

 

Aukų ir rėmėjų dėka pagerinimai „Labdaros“ slaugos namuose: atnaujintos slaugytojų darbo stotys
Naujos grindys
Virtuvės šeimininkėms darbą palengvina nauja įranga

Susirinkimo pabaigoje buvo renkama Direktorių valdyba. Džiaugiamės, jog šiemet prie mūsų prisijungė 4 nauji nariai: Daiva Tirilis, Dalia Rocca, Linas Ruslys ir Audronė Butrimas. Sveikiname visus narius ir džiaugiamės, jog nauji nariai papildys Labdaros Direktorių valdybą savo žiniomis bei talentais.

 Po rinkimų  buvo proga pateikti rūpimus klausimus, išgirsti atsakymus ir paaiškinimus.

Labdaros fondo direktorių valdyba

Savanoriai
 

Ntrs. iš „Labdaros“ tinklalapio