Pradžia Kanados lietuvių naujienos

Kanados lietuvių naujienos

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat!

Liepos 3 d. Baltimorės mieste ruošiama XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė, kurioje dalyvaus virš 1,800 šokėjų iš šešių pasaulio kraštų. Šventės tema pasiskolinta iš Bernardo...

Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius...

Dešimtoji Dainų Šventė – "Padainuosim dainų dainelę", įvyks kitais metais. Choristų ruoša jau prasidės šį rudenį. Organizatoriams svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių, kad šį pavasarį galėtume užsakyti atitinkamą skaičių gaidų knygų.

Prasidėjo registracija Romuvos vasaros skautų stovyklai

Šios vasaros Toronto lietuvių skautų stovykla "Romuva 53" vyks rugpjūčio 16-22 dienomis, 2015m. Registracijos lapas prisegtas su priedais. Laukiame vasaros ir Romuvos! Registration for Lithuanian Scout...

Gyvuojame jau 365 dienas – Atnaujintos tevzib.com svetainės pirmasis gimtadienis!

Atnaujinta tevzib.com svetainė darbą pradėjo 2014 metais liepos mėnesį. Metų bėgyje internetinėje svetainėje buvo patalpinta beveik 200 straipsnių. Gimtadienio proga skelbiame 15 labiausiai skaitomų straipsnių...

Sugrįžome į mokyklą

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon Vankuveris. Rugsėjo 12-ąją dieną Vankuverio lituanistinė mokyklėlė "Pelėdžiukų klubas" pradėjo naujuosius mokslo metus. Nors dėl esamos COVID-19 padėties bei dėl gaisrų susidariusios oro taršos...

Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato pirmą parodą naujoje serijoje „Kanados lietuvių kūryba”

Kanados lietuvių muziejuje-archyve džiaugiamės turėdami pirmą parodą naujos serijos “Kanados lietuvių kūryba”. Sveikiname dar Toronte nematytus menininkus iš Londono, Ontario - Kęstutį ir Ritą...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Vasaros svečiai Toronte

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje  tarptautineje Ukrainos reformoms remti konferencijoje. Po konferencijos...

Kai būname kartu – esame stipresni

Sigina KatkauskaiteLietuvos Nepriklausomybės šventę Toronto Lietuvių bendruomenė paminejo vasario 22d,.šeštadienį, sujungdama paminėjimui dvi svarbiausias šiuolaikiniame Lietuvos valstybės gyvenime datas - Vasario 16 –ąją ir...

Toronto grupė “Atžalynas” pradėjo ruoštis 2016m Baltimorės šokių šventei

Jau nuaidėjo skambios lietuviškos dainos garsai nuostabioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Čikagoje... Įspūdžiai nepakartojami! Manau, kad neliko nė vieno toje šventėje dalyvavusio lietuvio, kuris...

Toronto „Volungės“ choristai besiruošdami Dainų Šventei sužavėti nauju K.Daugirdo kūriniu “Dainuojanti revoliucija”

"Padainuosim dainų dainelę" Danguole Lelienė Kovas,2015 Nuoširdžiai ir užtikrintai žengiam į baigmės tiesiąją Dainų šventės Čikagoje link. Apie 90 iš mūsų, “Volungės” didysis Toronto lietuvių choras, Negalim...
X