„Baltųjų lokių“ maudynės Vankuveryje

Vankuverio lietuviams jau tampa tradicija Naujuosius metus pradėti  bendromis žiemos maudynėmis. Ir šiemet,  saulėtą sausio 1-ąją dieną, pakrantėje susirinko smagi Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės...

Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius...

Dešimtoji Dainų Šventė – "Padainuosim dainų dainelę", įvyks kitais metais. Choristų ruoša jau prasidės šį rudenį. Organizatoriams svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių, kad šį pavasarį galėtume užsakyti atitinkamą skaičių gaidų knygų.
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena

Liepos 17 dieną jau dešimtą kartą buvo paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena. Šios dienos proga Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba atsiuntė sveikinimą visame pasaulyje gyvenantiems ...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui – Lietuvos URM garbės ženklas „Aukso Vytis“

Siekiant įvertinti išeivijos  indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas...

Švęskime Lietuvos laisvę!

S.Katkauskaitė Tokie raginimai skambėjo sveikintojų kalbose Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje Mississaugoje vasario 29-tą dieną. Paminėti neeilinės šventės į salę susirinko beveik pusė tūkstančio tautiečių,...

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę...

Su 150-uoju gimtadieniu, Kanada!

Ką žinai apie valstybę, kurioje mes gyvename? Prieš 150 metų sukurta valstybė, kurioje dabar gyvena maždaug 200 tautybių žmonės (iš jų 46,690 Kanadoje save...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Vasaros svečiai Toronte

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje  tarptautineje Ukrainos reformoms remti konferencijoje. Po konferencijos...

Kanados piliečiams, turintiems dvigubą pilietybę, į šalį bus galima atvykti tik turint Kanados pasą

Šis įstatymas įsigalios rugsėjo 30 dieną ir tai bus galutinis Kanados valdžios etapas stiprinantis keliautojų kontrolę, elektroninę dokumentų patikrinimo sistemą ir sienų apsaugą. Artėjantis valdžios...

Lietuvos filmas „Santa“ bus rodomas Europos Sajungos kino festivalyje Toronte

Europos Sąjungos kino festivalis  – renginys supažindinantis su įvairiu ir turtingu Europos kino paveldu.  Tai ypatinga proga visiems kanadiečiams, nuo rytinės pakrantės iki Vankuverio...
X