“Dirbkime visi kartu”: apie darbo pradžią Otavoje – LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius

Vasario 6-7 d. d. Toronte, vykstant LR ambasados konsulinei misijai, lankėsi ir naujasis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius su žmona Dorota. Ambasadorius aplankė Toronto...

Su gimtadieniu, Lietuva!

Mūsų valstybės sėkmė ir tvirtybė – vieninga ir susitelkti gebanti tauta. Lietuvos Nepriklausomybės kelyje Kanados lietuviai vaidino ypatingą vaidmenį. Būdami toli nuo Lietuvos, sugebėjote išlaikyti...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Otavoje pirmasis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”

OTAVA. Sausio 11, šeštadienį. Lietuvos ambasados Kanadoje atstovai kartu su Kanados lietuviais Otavoje pirmą kartą surengė pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiuo bėgimu Kanada...

Lietuvos ambasados Kanadoje pranešimas apie konsulines misijas

Gerindama konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams kokybę ir prieinamumą, Lietuvos  užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Kanadoje rengia išvažiuojamąsias konsulinių paslaugų teikimo misijas:...

„Baltųjų lokių“ maudynės Vankuveryje

Vankuverio lietuviams jau tampa tradicija Naujuosius metus pradėti  bendromis žiemos maudynėmis. Ir šiemet,  saulėtą sausio 1-ąją dieną, pakrantėje susirinko smagi Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenės...
Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų...

Niagaros muzikos festivalyje Toronto lietuvių choras

Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Niagaros muzikos festivalyje.  Niagaros muzikos festivalis (meno vadovas – muz. Atis  Bankas), surengtas...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Rudeninės šventės Vankuveryje

Vankuverio  lietuvių mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas“ moksleiviai, jų mokytojai bei tėveliai  šį rudenį palydi įsimintinais renginiais: tai Derliaus šventė ir Halloween. Spalio 5-ąją  Derliaus šventėje...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui – Lietuvos URM garbės ženklas „Aukso Vytis“

Siekiant įvertinti išeivijos  indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas...
Kanados lietuvių laikraščiui "Tėviškės žiburiai" - 70

Kanados lietuvių laikraščiui „Tėviškės žiburiai“ – 70

Šį rudenį vienintelis Kanados lietuvių laikrastis Tėviškės žiburiai mini leidybos 70-metį. Lygiai prieš 70 metų gruodžio 24 dieną lietuvius pasveikino pirmasis Tėviškės žiburių...
X