Delhi ON, Šv. Kazimiero parapijos žinios

* Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus. Visos nuorodos lietuviškai bei angliškai buvo anksčiau išsiuntinėtos elektroniniu paštu parapijiečiams, o dabar yra pakabintos šventovės prieangyje. Toliau parapijiečiams yra siuntinėjamas tik parapijos žiniaraštis.

Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais 11 v. r.:

* Rugsėjo 13, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. prof. Romą Mitalą* Rugsėjo 20, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Mečį ir Veroniką Senkevičius* Rugsėjo 27, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Dalią Mitalienę* Spalio 4, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Česlovą ir Laimą Senkevičius.