Informacija rinkėjams apie balsavimą paštu LR Seimo rinkimuose

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Gerbiamasis rinkėjau,

Jūsų nurodytu pašto adresu rugsėjo 16 d. Jums išsiuntėme balsavimo Lietuvos Seimo rinkimuose dokumentus:· ·   rinkėjo kortelę; ·  Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 71 rinkimų biuletenį;· ·   daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenį ir tris vokus.

Siunčiame trumpą sąvadą apie tai, kaip reikia pildyti balsavimų biuletenį ir siųsti dokumentus į LR ambasadą Kanadoje:

  1. Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuletenyje Jūs pažymite tą kandidatų sąrašą, už kurį balsuojate.
  2. Jūs galite atiduoti pirmumo balsus už to sąrašo, už kurį balsavote, kandidatus. Biuletenio apačioje į langelius įrašykite ne daugiau kaip penkių kandidatų numerius iš to sąrašo, už kurį balsavote. Kandidatų pavardžių nerašykite. Už vieną kandidatą Jūs galite atiduoti tik vieną pirmumo balsą. Pagal atiduotus pirmumo balsus nustatoma kandidatų sąrašo galutinė eilė.
  3. Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 71 rinkimų biuletenyje Jūs pažymite pavardę to asmens, už kurį balsuojate.
  4. Užpildę abu rinkimų biuletenius, įdėkite juos į vidinį voką, voką užklijuokite.
  5. Užklijuotą vidinį voką ir rinkėjo kortelę įdėkite į išorinį voką ir jį užklijuokite.

6. Išorinį voką įdėkite į voką, ant kurio užrašytas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje (gavėjo) bei Jūsų (siuntėjo) adresas. Voką užklijuokite ir išsiųskite. Informacinį vaizdo pranešimą kaip balsuoti paštu Pasaulio lietuvių apygardoje galite pamatyti paspaudę čia:

 

 

Papildoma informacija:

  1. Jūsų balsas bus įskaitytas, jeigu ant voko esanti išsiuntimo data bus ne vėlesnė negu spalio 11 diena (pasiteiraukite, ar paštas antspauduoja vokus šeštadieniais ir sekmadieniais) ir jeigu Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje Jūsų dokumentus gaus iki 2020 m. spalio 16 dienos. Esant galimybei, rekomenduojame dokumentus išsiųsti paštu tuojau pat, atlikus balsavimo procedūras.
  2. Bendra informacija apie Seimo rinkimus pateikiama: https://www.vrk.lt/· Informaciją apie partijas ir jų programas galite rasti: https://www.vrk.lt/documents/10180/712974/2020+Daugiamandates+apyg.+inf.+leidinys.pdf/a7ad455d-8f5c-4a1b-9ee9-6349bd073b47·

Kandidatų į Seimo narius biografijas galite rasti čia : https://www.vrk.lt/2020-sei/kandidatai· Informaciją apie rinkimų organizavimą galite rasti čia: https://www.vrk.lt/2020-seimo

  1. Jei turėsite klausimų, klausimams maloniai prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Kanadoje telefonu +1 613 567 54 58 arba el. pašto adresu amb.ca@urm.lt. Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje adresu https://www.urm.lt/rinkimai2020

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje