Lietuviškas vakaras Suvalkuose

SUVALKAI. LENKIJA. Rugsėjo 17 dieną viešbutyje „Loft 1898“ vyko jaunimo surengtas „Lietuviškas vakaras“. Tai jau trečias toks renginys. Džiugu, kad jaunoji karta ryžosi atgaivinti kiek primirštus Suvalkų istorinius papročius (pirmas lietuviškas vakaras šiame mieste įvyko 1908 m.).

Renginys susilaukė daug svečių, kadangi į meninę programą įpintas ir simbolinis pirmojo lietuviško vaikų darželio Suvalkuose atidarymas. Jį lanko 11 lietuvių vaikučių.

Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Suvalkų lietuviško vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pasidžiaugė, kad  švietimo darbuose prisideda  ir Suvalkų „Vienybės“ klubas, kuris jau daugelį metų puoselėja lietuvybę, lietuvišką dainą ir žodį Suvalkų krašte. Pirmi rimti susitikimai dėl lietuviško švietimo centro steigimo įvyko 2017 m. rudenį. Šią kilnią idėją palaikė Lenkijos lietuvių organizacijos. Daug darbo įdėjo LR konsulato Seinuose vadovai – Vaclav Stankevič, ambasadoriai Izolda Bričkovskienė ir Remigijus Motuzas.

Meninę renginio dalį pradėjo Punsko Kovo 11-osios licėjaus šokių kolektyvas „Šalčia“ (vad. Asta Pečiulienė). Grakštus jaunimas vakaro metu sušoko kelis lietuvių liaudies šokius. Nuotaikingų dainų pynutę atvežė suvalkiečiams ir seiniškiai – „Žiburio“ mokinukai (vad. Juozas Pileckas). Pasirodė dvi solistės ir vokalinis ansamblis. Vėliau koncertavo Suvalkų ansambliai. Jaunimas paminėjo Žalgirio mūšio 610-ąsias metines, Suvalkų miesto įkūrimo 300-ąsias metines. Paminėta, kad prieš 100 metų Suvalkuose buvo pasirašyta Lietuvos-Lenkijos sutartis. Šiems jubiliejams skirtos šio  krašto kūrėjų Jono Stoskeliūno, Algio Uzdilos, Sigito Birgelio ir Prano Sovulio eilės. Į programą gražiai įsipynė ir Suvalkų kapelos bei „Ančios“ (vad. Vytautas Batvinskas) ansamblių atliekami muzikiniai kūriniai. Renginį vainikavo Punsko „Šalčios“ šokių kolektyvo pasirodymas.