LR ambasadoriaus susitikimas su konsulais

Otava. Spalio 22 dieną Lietuvos ambasada Kanadoje  surengė pirmąjį pokalbį su  Kanadoje dirbančiais Lietuvos garbės konsulais. Kaip ir daugelis šiandieninių viešųjų renginių, pokalbis vyko saugiai, nuotoliniu būdu.

Tik ekrane susitiko (iš kairės į dešinę) 1 eilėje: Darius Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje, Christopher Juras, garbės konsulas Britų Kolumbijos provincijoje; Kristina Seniavskienė, LR ambasada Kanadoje. 2 eilėje: Inga Miškinytė, LR ambasada Kanadoje; Paulius Kuras, gen. garbės konsulas Toronte; Arūnas Staškevičius, garbės konsulas Kvebeko provincijoje; 3 eil. Anthony Kasper, garbės konsulas Albertos provincijoje.

DARIUS SKUSEVIČIUS, LR ambasadorius Kanadoje: – Labai džiaugiuosi, kad pavyko visiems kartu susitikti ir aptarti veiklos planus. Pandemija sukliudė daugelio planų ir veiklų įgyvendinimui, bet tuo pačiu atvėrė ir naujas galimybes – fizinis atstumas nebėra kliūtis visiems susitikti ir bendrauti virtualioje erdvėje. Sutarėme tokio pobūdžio susitikimus organizuoti kartą per ketvirtį. Tikiu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu nuveiksime nemažai darbų. skatindami ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Kanados, stiprindami lietuvių bendruomenę Kanadoje, organizuodami įvairias veiklas. Kanada yra didelė šalis, ir tik dirbdami  visi kaip viena komanda galime sėkmingai veikti.