Maironio mokyklos žinios

Spalio 3, šeštadienį, bus mūsų pirma pamoka, naudojant GOOGLE MEET.

Prašymas tėveliams: jeigu turite namie praeitų mokslo metų Maironio mokyklos knygų, prašome jas nuvežti į Toronto Prisikėlimo parapiją nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 8 d. Ten bus pastatyta dėžė prie priekinių durų, kur galėsite knygas įdėti. Užrašykite mokinio vardą ir pavardę bei praeitų metų skyrių.

Būsime dėkingi už sugrąžintus vadovėlius, nes šių mokslo metų mokiniai galės tomis knygomis vėl pasinaudoti.

Živilė