Maironio mokyklos žinios

Nors pamokos mūsų mokykloje jau prasidėjo, dar galite užsiregistruoti, jeigu norite mokytis Maironio mokykloje internetinių būdu! Registruotis – www.tcdsb.org/intlang (LITHUANIAN – Our Lady of Peace). Pamokos vyksta šeštadienio rytais.

Jeigu turite namie Maironio mokyklos knygų (neprirašytų) – jas renkame iki šio mėnesio pabaigos Toronto Prisikėlimo parapijoje; ten rasite dėžę prie durų, kur galėsite jas įdėti. Dėkojame!

                                                                                                                     Živilė