Maironio mokyklos žinios – spalio 5 d.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Dariui Skusevičiui, kuris perdavėi mūsų mokyklos vedėjai  Lidijai Puterytei  lietuviškų puikių pasakų knygų siuntą mūsų  mokiniams.

Spalio 3 d. sėkmingai praėjo mūsų pirmasis pamokų rytas nuotoliniu  būdu.
Į pirmąsias pamokas, kurios vyko nuo 9.30 v.r. iki 11.30 v.r, kol kas įsijungė 51 mokinys, dėstė mokytojos: Nijolė Gudaitis, Lina Samonytė, Indrė Patkačiūnienė ir Rima Žemaitytė -De Iuliis.
Vedėja Lidija Puterytė  ir pavaduotoja Daina Kuraitė pasveikino mokinius; kun.Paulius Vaineikis, OFM, palinkėjo visiems kūrybingų mokslo metų.
Lietuvos kankinių parapijos kleb. Nerijus Šmerausko linkėjimai moksleiviams:
<…>“Visiems linkiu užsispyrimo ir ištvermės, sveikatos ir ugnies šiais mokslo metais, išlikti ir augti gerais savo tautos ir Dievo vaikais.“

Prašymas tėveliams – Jeigu turite namie praeitų mokslo metų Maironio mokyklos knygų, prašome jas nuvežti į Toronto  Prisikėlimo parapiją iki  spalio 8 d. ir įdėti į dėžę, kurį yra prie priekinių durų.

Užrašykite mokinio vardą ir pavardę bei praeitų metų skyrių. Liksime dėkingi už sugrąžintus vadovėlius.

Gavome du sveikinimus iš Lietuvos URM:  Užsienio lietuvių skyriaus vardu Virginija Rinkevičienė visus mokytojus pasveikino Tarptautinės mokytojo dienos proga ir perdavė Lietuvos  švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimą: „Mūsų valstybė bus stipri tiek, kiek joje bus gerbiamas, savimi pasitikintis, laimingas ir saugus Mokytojas.“

Spalio 10 d. nebus pamokų – pagal TCDSB kalendorių, Padėkos šventės savaitgalis.

 

Živilė