Maironio mokyklos žinios

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Paskubėkime registruoti moksleivius!

Prašome neatidėti ir registruoti mokinius iki rugsėjo 12-tos dienos, internetu  www.tcdsb.org/intlang  dėl naujųjų mokslo metų. Tik baigus registraciją galėsime suskirstyti klases ir sudaryti metų planus. Šiais metais TCDSB mokestis tiktai $20.  Pagal TCDSB sprendimą, pamokos prasidės 2020m. spalio 3 d. ir tęsis iki 2021m. birželio 19 d., nuotoliniu būdu.

Živilė