Maironio mokyklos žinios

Tėveliai!  Prašome registruoti  mokinius prieš rugsėjo 25 d. internetu  www.tcdsb.org/intlang 2020m. – 2021 m. mokslo metams. Tuomet galėsime suskirstyti klases ir sudaryti metų planus. Šiais metais TCDSB mokęstis tiktai $20! Pamokos vyks realiu laiku, šeštadienio rytais internete, naudojant GOOGLE MEET.

Spalio 3 d. bus pirma pamoka. Pasimatysime asmeniškai ateityje, kai bus saugiau. Labai to laukiame!                                                                                                         

   Živilė

Toronto aukštesnieji lituanistiniai kursai

Registracija prasidėjo internetu rugsėjo 22 dieną Continuing Education Department TCDSB Saturday School International Languages.

Registracija: https://www.tcdsb.org/ProgramsServices/ContinuingEducation/Pages/default.aspx#registration

Kursų vadovė,
Brigita Ručinskienė