In memoriam a.a. Marija Rybij (Naujokaitė)

In memoriam A.a. Marija Rybij (Naujokaitė) 1925- 2020 Su liūdesiu pranešame, kad eidama 95-uosius metus, apsupta mylinčios šeimos, su mumis...

Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame  Audrių Vaidilą, Lietuvių Namų valdybos narį, ir visus artimuosius dėl Mamos a.a. DANUTĖS VAIDILOS (1927-2020) mirties.  Toronto Lietuvių...

Mirties pranešimas – a.a. Julija Narbutas (1923 – 2020)

A.a. JULIJA NARBUTAS (1923 - 2020) A.a.Julija Narbutas atsisveikino su mumis š. m. liepos 11 d., likus tik 5 dienoms iki...

MIRTIES PRANEŠIMAS A.a.VINCAS PIEČAITIS

 (1932 rugpjūčio 1 - 2020 liepos 10) Mūsų mielas Vincas mirė 2020 m. liepos 10, penktadienį. Silvijos miylimas vyras ir...

Dr. Angelė Kazlauskienė

Dr. Angelė Kazlauskienė, sulaukusi 84 metų, ramiai atsisveikino su mumis 2020 m. birželio 4-osios rytą Oakvilės Trafalgar Memorialinėje ligoninėje. Angelė...
X