Montrealio Aušros Vartų parapija

Montrealio arkivyskupija jau davė leidimą mūsų parapijai nuo liepos 5 d. atidaryti šventovės duris tikintiesiems ir leisti jiems dalyvauti Mišiose, laikantis arkivyskupijos ir Kvebeko vyriausybės nurodymų. Dėl koronaviruso pandemijos yra kai kurie pakeitimai: nėra švęsto vandens, negalima uždegti žvakių. Biuleteniai bus paduoti kiekvienam asmeniškai, nebus rinkliavos: reikia auką padėti į aukos vietą. Per Mišias negiedama, reikia visada laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų (nebent būtų iš tos pačios šeimos), reikia sėsti ten kur yra nurodyta, reikia sekti strėles ant grindų ėjimui, nebus leidžiama žmonėms bendrauti salėje ir prie įėjimo durų prieš ir po Mišių. Reikia nusivalyti rankas su skystu muilu kuris yra padėtas prie įėjimo prieš įeinant į šventovę ir prieš išeinant iš jos, nebus taikos sveikinimo per MišiasDėkojame visiems už kantrybę ir supratimą.

Dėkojame šiems parapijiečiams kurie pereitą sekmadienį padėjo paruošti mūsų šventovę atidarymui, įvedant saugumo normas pagal arkivyskupijos gaires: tai Rytis ir Vilija Bulotai, Dana Deltuvaitė-Urbanavičienė, Antanas ir Lina Mickai, Gytis Niedvaras. Dievas telaimina juos ir jų šeimas.