Paroda „Atspindžiai“: atsiminimų ir atradimų dienos

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Vos pora savaičių beliko iki Kanados lietuvių laikraščio „Tėviškės žiburiai“ 70-mečiui skirtos parodos atidarymo Kanados lietuvių muziejuje-archyve.  Pravėrus duris, jau matosi būsimos parodos vaizdai:  ant sienų – grafikos darbų atspaudai, lentynoje – leidinių rinkiniai, o ant darbo stalų parodos rengėjų atrankos  dar laukia archyviniai leidėjų ir redakcijos dokumentai, rankraščių pavyzdžiai. Papasakoti apie 70 metų „Tėviškės žiburių“ istoriją – nelengva užduotis parodos rengėjams, bet kartu tai ir įdomių atradimų akimirkos ir įspūdžiai, apie kuriuos ir dalijasi parodos kuratorė Danguolė JUOZAPAVIČIŪTĖ-BREEN:

Prie baigiamos kurti „Tėviškės žiburių“ rašinių mozaikos parodos kuratorė Danguolė Juozapavičiūtė-Breen

– Tik pradėję rengti šią parodą pamatėme, kiek daug ir kokios įdomios bendruomenės istorijos per šiuos 70 metų  papasakota „Tėviškės žiburių“ puslapiuose. Nutarėme tai parodyti ir būsimiems parodos lankytojams. Iš pačių seniausių ir naujesnių spausdinto laikrasčio puslapių išrinkome pačius įvairiausius straipsnius, nuotraukas ir sukūrėme labai įdomią šių iškarpų išklotinę – rašinių mozaiką, kuri pasitiks įeinančius į parodą. Tiems, kurie jau matė šią mozaiką, ji paliko stiprų įspūdį savo temų, straipsnių įvairove. 
Kitas labai svarbus atradimas mūsų pačių archyvuose – prieš 70 metų sukurtas filmas tuometine technika apie „Tėviškės žiburių“ pirmąją įstaigą ir pirmojo redaktoriaus dr. A. Šapokos gyvenamąjį būstą. Tai neilgi, gal 5 min.trukmės vaizdai, kaip atrodė pirmoji redakcijos įstaiga, kaip buvo įsikūręs redaktorius, kokie daiktai jį supo. Lig šiol mes negalėjome parodyti šio filmo dėl techninio nesuderinamumo. Teko jį perrašyti pagal naujausias technologijas, ir dabar parodos lankytojai galės jį pamatyti.

Ruošiamos parodos eksponatai – radijo imtuvas ir telefonas

Dar vienas labai įdomus atradimas – prelato P.Gaidos balso įrašas. Aš pati jį esu girdėjusi prieš daugelį metų, buvo tikrai įdomu išgirsti pažįstamą balsą ir buvusio redaktoriaus mintis apie „Tėviškės žiburių“ leidybą. Manau, kad ir kitiems bus įdomu paklausyti prelato balso įrašo.
Kaip minėjau, ši paroda apie rašymą ir leidybą, todėl atskiruose plakatuose lankytojams siūlome susipažinti su pirmųjų leidėjų redaktorių, rašinių autorių mintimis. Be rašytinio žodžio, laikraščio puslapiuose buvo labai svarbi ir vaizdinė iliustracija. Grafikos darbai šventiniuose numeriuose ne tik papuošė puslapius, bet ir sudarė galimybes pasireikšti išeivijos dailininkams, supažindino su jų kūryba.
„Žiburių“ spaudos bendrovės spaustuvė  buvo vienintelė vieta, kur buvo galima išspausdinti lietuviškus tekstus. Tiesa, pirmaisiais metais leidėjai net neturėjo lietuviško šrifto, įsigijo kiek vėliau. Tada jau buvo spausdinami bilietėliai, renginių programos, plakatai, vadovėliai ir grožinė literatūra. Dalį šių spaudinių ir matysime mūsų parodoje.
Manau, kad bus įdomu pamatyti ir ankstesnių dešimtmečių žurnalistų darbo įrankius – jie tikrai kitokie nei dabartinis kompiuteris. Supažindinsime ir su redakcinio darbo pavyzdžiais – rankraščių rengimu spaudai, korektūrų žymėjimu, taisymais ir kt.
Savaitinio laikraščio leidyba rūpinosi daugybe žmonių, pradedant draugijos „Žiburiai“ valdybomis, paskui administracija, redakcija, spaustuvė ir pagaliau, platinimo – siuntimo tarnyba. Norime, kad parodoje atsispindėtų ir jų indėlis laikraščio leidyboje . Norėjome padėkoti visų dešimtmečių laikraščio rėmėjams, pagalbininkams, parašydami, gal ir ne visų , bet tikrai daugelio pavardes sieniniuose plakatuose. Tai jų dėka „Tėviškės žiburiai“ lankė skaitytojus visus 70 metų! 
Vienas is didžiausių „Tėviškės žiburių“ nuopelnų – taisyklingos lietuvių kalbos sklaida, pastangos ją išsaugoti. Redakcija stengėsi, kad skaitytojus pasiektų sklandi, turtinga ir kuo mažiau užteršta svetimybėmis kalba. Parodoje matysime red. Č.Senkevičiaus parengtą kalbos taisyklių rinkinį, kurį gaudavo kiekvienas redakcijos darbuotojas ir kuriuo vadovaujamasi  lig šiol.
Ir, žinoma, parodos lankytojams pristatysime ateities „Žiburius“ – kuriamą šiuolaikiniais ryšiais informacijos leidinį kitokia forma. „Žiburiai“ pasiryžę tęsti savo veiklą.

Lauksime jūsų parodoje „Atspindžiai“ atidaryme lapkričio 2, šeštadienį, 2 v.p.p. Paroda veiks iki lapkričio 24 d.

Laikraščio ruošimui naudotas spausdintuvas