Rinkimai 2020

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Lietuvos Seimo rinkimuose, kurie vyks spalio 11 d., Pasaulio lietuvių apygardoje Valstybinė rinkimų komisija yra užregistravusi 10 kandidatų. Seime išeivijos lietuviams atstovauti panoro A.Armonaitė (Laisvės partija), D.Asanavičiūtė (TS-LKD), G.Babravičius (partija”Laisvė ir teisingumas”), A.Bagdonas (LR liberalų sąjūdis), L.Jonauskas(LSDP), W.Kondratovič ( LLRA-KŠS), L.Linkevičius (LSDDP), R.Miliūtė (Valstiečių ir žaliųjų), T.Pačėsa (partija “Lietuva – visų”, J.Šimėnas (Lietuvos krikščionių sąjunga).

Į TŽ klausimus apie savo sprendimą dalyvauti rinkimuose atsako  DALIA  ASANAVIČIŪTĖ, Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatė.

Esame viena Lietuva

Kas paskatino priimti iššūkį ir dalyvauti išeivijos apygardos rinkimuose 

D.Asanavičiūtė: – Ne vienas manęs klausia, kodėl pasirinkau eiti šiuo nauju, nepažintu, nelengvu keliu. Į šį klausimą atsakau, jog tikiu lietuvių išeivija, tikiu mumis, gyvenančiais užsienyje. Tikiu, kad tik gyvenęs, dirbęs užsienyje žmogus geriausiai supranta emigrantus ir supranta, ko mums reikia ir kaip mūsų balsas gali būti girdimas, o mes matomi. Aš pati septynerius metus su šeima gyvenau ir dirbau užsienyje, gerai pažįstu lietuvių išeivijos gyvenimą.  Su įvairiais išeivijos rūpesčiais susidūriau, būdama Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininke, PLB Plėtros ir tvarumo komisijos nare, LRS ir PLB komisijos nario pavaduotoja, Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos nare, iniciatyvos „Mūsų Metas Dabar“ koordinatore. Pati daug prisidėjau prie Pasaulio lietuvių apygardos atsiradimo ir, ją įteisinus, priėmiauTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kvietimą kandidatuoti vienmandatėje apygardoje.

Koks, Jūsų nuomone, būtų labiausiai spręstinas klausimas  išeivijai -lituanistinis švietimas? Mokslo ir verslo ryšiai? Demokratijos plėtra, žmogaus teisių stiprinimas?

D.Asanavičiūtė: – Išeivijai, gyvenančiai skirtingose valstybėse, spręstinų klausimų svarba šiek tiek skiriasi. Pavyzdžiui Kanados, JAV, JK lietuviams labai svarbus pilietybės išsaugojimo klausimas, bet tai mažiau rūpi, pavyzdžiui, Estijos   lietuviams. Tačiau lituanistinis švietimas svarbus visuose kraštuose gyvenantiems. Jaunosios kartos švietimas, lietuvybės išsaugojimas paliktas savanorių, tėvų ir entuziastų atsakomybei. Šių pasišventusių žmonių dėka išsaugojame lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas išeivijoje ir jų indėlio įvertinimas – svarbus žingsnis.

Taip pat tiltų tiesimas tarp išeivijos ir Lietuvoje gyvenančių yra svarbi mano misijos dalis. Nėra “jie” ir “mes”. Esame Viena Tauta, visi esame  Pasaulio lietuviai ir tik dirbdami kartu, dalindamiesi gerąja patirtimi, bendradarbiaudami galime kurti stipresnę Lietuvą.

Kiek naudinga visuomeninės veiklos patirtis JK lietuvių  bendruomenėje, PLB valdyboje, rengiant savo rinkiminę programą ir ruošiantis darbui Lietuvos seime?

D.Asanavičiūtė: – Buvau emigrantė 24 val per parą visus septynerius metus. Žinau, ką reiškia išvykti gyventi svetur, kurtis, vaikus leisti į mokyklą, rasti savo vietą kitokioje darbo aplinkoje, priprasti prie svetimos kultūros. Ir kartu neprarasti ryšio su Lietuva, išsaugoti savo ir savo vaikų tapatybę. Tačiau ne tik gyvenau užsienyje, bet ir dalyvavau bendruomenės gyvenime, įvairių komisijų darbe tam, kad viešai keltume mums rūpimus klausimus, ieškotume galimų sprendimo būdų ir spręstume.  Todėl galiu drąsiai sakyti, kad ši visuomeninė patirtis man suteikė  pagrindą siekti Seimo nario mandato, kurio dėka kartu su Jumis  galėčiau dar veiksmingiau ieškoti mums visiems svarbių klausimų sprendimo.

Dalia Asanavičiūtė apie save: Esu dviejų jau suaugusių vaikų mama, turinti magistro laipsnį verslo vadybos ir rinkodaros srity, nuo 2004 dirbu vadovaujamą darbą. Su vaikais 2013 išvažiavome gyventi į Jungtinę Karalystę. Čia įsiliejau į bendruomenės gyvenimą, veiklą ir pamačiau, kokia įvairialypė, įdomi, nepakartojama yra lietuvių išeivija. Su dipukais, kurie išlaikė tikėjimą Lietuvos nepriklausomybę net gūdžiu sovietmečiu. Su nuo represijų bėgusių patriotų, radusių prieglobstį svetur. Su trečiabangiais, kurie išvyko laimės ieškoti. O visi kartu kuriame Pakšto Lietuvą, kuriame savo naujuosius namus. Bet mūsų širdys plaka Lietuvos ritmu. Dirbau visuomeniniais pagrindais tam, kad įvyktų ilgai lauktas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo, kad lituanistinis švietimas ir pedagogai būtų tinkamai įvertinti, kad grįžimas namo, į Lietuvą, būtų sklandus ir laukiamas, kad lietuviai užsienyje nebūtų išnaudojami, kaip pigi darbo jėga ir nepapultų į prekybos žmonėmis pinkles. Ir galiausiai, kad iš tiesų taptumėme Viena Tauta, nors išsibarsčiusi po visą pasaulį.

Pagrindiniai Dalios Asanavičiūtės rinkiminiai programos punktai :

Pilietybės išsaugojimas, įgijus kitos valstybės pilietybę:

Skatinti partijų nacionalinį susitarimą pilietybės išsaugojimo klausimu. Įtvirtinti galimybę išsaugoti LR pilietybę, įgijus kitos šalies pilietybę kartu su tėvais į užsienį išvykusiems nepilnamečiams vaikams. Neformalusis lituanistinis švietimas užsienyje:

Siekti, kad būtų įtvirtintas neformalių lituanistinių mokyklų statusas;

kad iki 2022/ 2023 mokslo metų būtų skirtas mokinio krepšelis;
išspręstas socialinio draudimo klausimas pedagogams, ypač dirbantiems ne ES valstybėse.

Grįžtamoji migracija:

Sėkminga vaikų integracija per įtraukųjį ugdymą.

Ugdymo sistemos persitvarkymas turi būti sureguliuotas taip, kad atitiktų įvairių vaikų poreikius ir kt.

Lietuvos visuomenės ir lietuvių išeivių ryšių stiprinimas:

Tautiškumo puoselėjimas, tapatybės išsaugojimas.

Ekonomikos ir verslo ryšių plėtra, investicinių galimybių paieška.

Skatinti išeiviją aktyviau dalyvauti Lietuvos pilietiniame ir politiniame gyvenime.