Sekmadienio popietė “Labdaroje”

Rugpjūčio 23-osios popietę Toronto Prisikėlimo parapijos kieme surengta tikra šventė – su muzika, dainomis, giesmėmis ir vaišėmis, tokia kokios visi esam pasiilgę. Buvo ir tinkama proga šiai šventei – slaugos namų gyventojos Sofijos Putrimienės 90-asis gimtadienis, dėl karantino švenčiamas vėliau (nuotr. moteris su tautine juosta).

Nuo kovo mėnesio pandemija ir karantinas labai apribojo mūsų visų galimybes bendrauti tarpusavyje, lankyti kultūros ar pramogų renginius. Dar labiau šie suvaržymai buvo palietę pačius labiausiai pažeidžiamus  vyresniuosius mūsų bendruomenės žmones – tėvus ir senelius, ypač gyvenančius „Labdaros“ ar kituose  slaugos namuose.  „Labdaros“ slaugos namų administracijai ir darbuotojams, padedant savanoriams, pavyko juos visus išsaugoti nuo klastingojo koronaviruso. Tik vasarą, atitolus jo grėsmėms, slaugos namų gyventojams  atsirado galimybė laisviau pabūti savo kiemelyje, pabendrauti su lankytojais, visiems laikantis saugaus atstumo ir kaukių dėvėjimo taisyklių.

Popietės dalyviams gyventojams ir svečiams surengtas puikus koncertas. Prisikėlimo parapijos kieme užteko erdvės laikytis saugaus nuotolio ir atlikėjams, ir svečiams bei gyventojams. Ne visi turėjo fizinių galimybių išeiti į slaugos namų kiemelį, tad kai kurie šventę stebėjo bent per langus. Kanklėmis grojo Žibutė Janeliūnienė, šios muzikinės programos organizatorė, gitara – kun. Aurelijus Kasparavičius, OFM, ir kun. Paulius Vaineikis, OFM, dainavo Kelly Masalas. Nuotaikingą dainą apie ridiko ir petruškos (petražolės) vestuves palydėjo ir tikrų daržovių vaizdai. Visus gerai nuteikė akordeono ir mušamųjų duetas  J. Balaišis ir jo dukra, popietės programai vadovavo Dominykas. Šventėje dalyvavo ir buvusios “Labdaros” gyventojos a.a.Dzėjos Klibingaitienės dukros.

Koks gimtadienis be torto! Mamos gimtadienio proga jį pjaustė prel.E.Putrimas, kuris ir buvo šios gražios popietės sumanytojas, jam padėjo savanoriai talkininkai.  

      A.Kasparavičiaus nuotraukose – “Labdaros” sekmadienio šventės akimirkos