Sugrįžome į mokyklą

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon

Vankuveris. Rugsėjo 12-ąją dieną Vankuverio lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“ pradėjo naujuosius mokslo metus.

Nors dėl esamos COVID-19 padėties bei dėl gaisrų susidariusios oro taršos dalyvių skaičius ir renginio trukmė buvo ribojami, su mokytojomis bei mokyklėlės draugais pasisveikinti atvyko nemaža dalis mokyklos mokinių. Trumpo susitikimo metu mokytojos Rūta Vrubliauskaitė-Tryon ir Raminta Vrubliauskaitė-Sidhu pasveikino į mokyklėlę sugrįžusius bei naujai prisijungusius mokinius ir jų tėvelius, išdalino vaikams mokomosios medžiagos, mokymo priemonių komplektus, su tėvais aptarė naujų mokslo metų programą.

Džiugu, kad šiais metais net 20 vaikų yra užregistruoti dalyvauti pamokose. Be jų, dar aštuonių vaikų tėveliai pareiškė norą, kad jų vaikai galėtų dalyvauti mokyklėlės organizuojamose kultūrinėse šventėse.

Kadangi pamokos bus vedamos virtualiai per ZOOM, o kultūriniai renginiai vyks lauke, atsirado galimybė pamokose dalyvauti ne tik Vankuveryje ir aplinkiniuose miestuose, bet ir Squamish bei Vankuverio saloje gyvenantiems vaikams. Dėl didelio skaičiaus bei įvairaus amžiaus norinčių mokytis lietuvių kalbos vaikų, buvo nuspręsta įsteigti dar vieną grupę, kurią sudarys patys mažiausi 1-3 m. amžiaus vaikai.

Ačiū visiems, užregistravusiems savo vaikučius mokytis lietuvių kalbos bei švęsti mūsų tradicijas kartu su „Pelėdžiukų klubu“.

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuvių fondui ir visiems prisidėjusiems už finansinę paramą mūsų mokyklai!

Linkime visoms Kanados lietuvių mokykloms gerų ir smagių 2020/2021 mokslo metų!

Nuotraukose – pirmoji šių mokslo metų diena “Pelėdžiukų klubo” mokykloje: