Susitikimai Kanadoje

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankosi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Vasario 27 dieną užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius vizitą Kanadoje pradėjo Otavoje susitikimais su Kanados užsienio reikalų ministeriu François-Philippe Champagne ir gynybos ministeriu Harjit Sajjan.

Susitikime su Kanados užsienio reikalų ministeriu Francois–Phillippe Champagne Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir LR ambasdorius Kanadoje D. Skusevičius (d.)

Susitikime su Kanados užsienio reikalų ministeriu buvo aptarti regioninio ir energetinio saugumo klausimai, dvišalių santykių vystymas bei bendradarbiavimas tarptautinėse organizacijose. Susitikime buvo pabrėžti stiprėjantys Lietuvos ir Kanados ekonominiai santykiai, naujos partnerystės galimybės mokslo, inovacijų bei kitose srityse.

„Labai vertiname gerus dvišalius santykius su Kanada, Kanados politinį įsitraukimą ir paramą užtikrinant mūsų regiono saugumą. Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui esame dėkingi už Kanados indėlį į mūsų nepriklausomybės kovą ir tai, kad Kanada niekada nepripažino priverstinio Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą”, – sakė L. Linkevičius.

Gynybos temos aptariamos susitikime su Kanados gynybos ministeriu Harjit Sajjan, desineje Lietuvos URM ministeris L. Linkevičius, LR.ambasadorius D,Skusevičius
Gynybos ministeriai (iš k.) Linas Linkevičius (Lietuva) ir Harjit Sajjan (Kanada)

Susitikimo metu ministeriai aptarė paramą Ukrainoje vykstančioms reformoms bei Lietuvos pasiruošimą 2020 metų liepos 7 dieną Vilniuje vyksiančiai Ukrainos reformų konferencijai, kurioje kviečiamas dalyvauti ir Kanados užsienio reikalų ministeris.

Susitikime su Kanados gynybos ministeriu Harjit Sajjan aptartas bendradarbiavimas NATO, koordinavimosi būtinybė kovoje su hibridinėmis grėsmėmis ir dezinformacija, kibernetinio saugumo srityje. Aptartas Kanados vaidmuo stiprinant Baltijos regiono saugumą, bendradarbiavimas Ukrainoje stiprinant šios šalies karines pajėgas.
URM inf. ir ntr.