Svarbus pranešimas visiems LN nariams

LN pranesimas T