Tikslas –lituanistikos sklaida pasaulyje

Liepos 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas Pasaulinis lietuvių kalbos ir kultūros vasaros forumas, kurio dalyviai ir svečiai kalbėjo apie lietuvių kalbos ir lietuvybės sklaidos galimybes. Forume dalyvavo  Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistinių studijų dalyviai, juos pasveikino Lietuvos prezidento žmona  Diana Nausėdienė, įsipareigojusi būti lituanistinio švietimo užsienyje globėja.

 Net 25 užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai iš 10 pasaulio valstybių nuotoliniu būdu pasiryžę gerinti  lietuvių kalbos, mokymo ir kitus įgūdžius, dalintis patirtimi su Lietuvos mokytojais, kultūros, meno atstovais.

Jau daugiau nei 19 metų Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) rengia lietuvių kalbos ir kultūros mokymus užsieniečiams;trečius metus rengia intensyvias lituanistines studijas užsienio lituanistinių m okyklų mokytojams. Šiemet COVID-19 pandemijos grėsmės privertė pakeisti  ir vasaros mokyklų planus. Šių metų programoje didaktikos, istorijos, kultūrologijos ir kitų dalykų paskaitos, virtualios kelionės, gerosios patirties diena, per kurią užsienyje dirbantys mokytojai dalinsis įžvalgomis su kolegomis Lietuvoje, aptars tapatybės sampratą. VDU dėstytojai, mentoriai kartu su lituanistinių mokyklų mokytojais ir užsieniečiais nuotoliniu būdu kurs pasaulio lietuvių tinklą.

Liepos 26 – rugpjūčio 24 dienomis į nuotolinius lietuvių kalbos ir kultūros mokymus žada susirinkti daugiau nei 100 dalyvių iš 31 pasaulio valstybės. Tai studentai, dalyvaujantys pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektą „Naujovės lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos“, „Erasmus+ programą“, Baltistikos centrų iniciatyvas, taip pat teikusieji paraiškas Švietimo mainų paramos fondui, studentai ir dėstytojai iš įvairių pasaulio valstybių, vedami pačių įvairiausių motyvų, turintys lietuviškų šaknų. Taigi VDU tęsia savo užduotį – lietuvybės sklaida ne tik nenutrūks, bet ir bus plėtojama naujomis kryptimis.