Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Toronto Kanados lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus kartu švęsti Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį!

Lietuvos Šimtmečio minėjimas-koncertas vyks 2018 m. kovo 3, šeštadienį, 2 v.p.p. Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd. Koncerto programoje dalyvauja: choras „Exultate“, jaunimo šokių grupė „Švyturys“ (Klyvlandas), lietuvių choras „BALSAS“ (Montrealis), lietuvių choras „Volungė“, lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Gintaras“ (Torontas). Įėjimas nemokomas!

Tą pačią, kovo 3 dieną, 7 v.v. Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W., Toronte) rengiamas šventinis pokylis-banketas.

Daugiau žinių galite rasti rašydami el. žinutę adresu TorontoKLB@gmail.com.