Užuojauta

Advertisement
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union
Resurrection Credit Union

Nuoširdžiai užjaučiame  Audrių Vaidilą, Lietuvių Namų valdybos narį, ir visus artimuosius dėl Mamos a.a. DANUTĖS VAIDILOS (1927-2020) mirties. 

Toronto Lietuvių Namų valdyba